Mobile

Više od 2 milijarde smartfona do 2016.

Prema istraživanju kompanije eMarketer, popularnost pametnih telefona će i dalje rasti, a do 2018. godine bi trebalo činiti većinu mobilnih uređaja u svetu, sa preko 50% udela.

Tokom 2016. godine u celom svetu će u upotrebi biti oko 2,16 milijardi pametnih telefona. Za poređenje, 2013. godine u svetu ih je bilo 1,3 milijarde, a ove godine je u upotrebi 1,6 milijardi.

Razlog je u činjenici da zemlje u razvoju imaju sve bolji i širi pristup Internetu.

Zemlja s najvećim rastom korisnika pametnih telefona će biti Kina: Trenutno u toj zemlji ima 520 miliona korisnika ovih telefona, a očekuje se da ih u 2018. bude704 miliona.

Indiji bi sa 76 miliona korisnika iz 2013. trebao da dostigne oko 280 miliona u 2018, dok bi SAD za četiri godine trebalo da budu treći po broju korisnika pametnih telefona u svetu.

Leave a Reply