Video igre

Japanci nezainteresovani za Nintendo Wii U i Sony Vita

Od 1083 ispitana stanovnika ove zemlje svega 10% je izrazilo želju da kupi neku od ove dve konzole.

Situacija je još alarmantnija jer polovina ispitanika uopšte ne interesuju ove dve nove platforme. Jedna trećine ne nameva da ih kupi, ali ih Vita i Wii U barem donekle interesuju. S obzirom da je Wii U još jako daleko, ovakvi rezultati možda se i mogu opravdati, ali Sony mora da brine kad je u pitanju Vita. Naime, ova prenosna konzola pojaviće se već 17. decembra, dakle za šest nedelja.

Leave a Reply