Video igre

Kompjuterska igromanija – nova epidemija?

Kompjuterska igromanija strašan je porok savremenog doba. U Engleskoj žena je na dva meseca zaboravila na decu, udubivši se u kompjutersku igru. Ovu ženu su osudili na 6 meseci zatvora i javne radove. Takođe joj je zabranjeno da drži kućne ljubimce i da koristi Internet. Sve zato što je zbog kompjuterskih igara dama zaboravila na svoju decu i pse. Za dva meseca koliko je domaćica provela u virtualnoj realnosti, psi su uspeli da umru od gladi i njihovi leševi su ležali u dnevnoj sobi. Troje dece je čudom preživelo, našavši konzerve koje je jelo rukama.

Zavisnost od igara nazivaju ozbiljnim problemom i čak otvaraju specijalizovane klinike radi lečenja zavisnosti od igara i Interneta. Igromanija se negativno odražava ne samo na samoocenu pacijenata, već i na njihovo fizičko zdravlje, kaže zamenik glavnog lekara ruskog Centra za socijalnu i sudsku psihijatriju Zurab Kekelidze.

Bolest se ispoljava u nesavladivoj želji za igorm, što izbija u prvi plan u životu. Problem sa tačke gledišta lečenja vrlo je složen, i efikasnost lečenja je najviše 15-20%. Osim toga treba uzeti u obzir da igromanija spada u bolesti zavisnosti, kao alkoholizam i narkomanija, i kada se vrši lečenje zavisnosti od igara, može da se pojavi sklonost ka alkoholu ii narkoticima. To da kod nas u zemlji ovaj problem postoji činjenica je.

Igroman ne samo da liči na narkomana i alkoholičara. Italijanski psiholozi su našli njegovu sličnost sa šizofrenikom. Po mišljenju psihologa, okoreli igrači imaju narušenu sposobnost da pamte ranije dobijene informacije zbog mogućnosti da se „čuvaju”, koju pruža kompjuterska igra – u slučaju greške ona se može obnoviti sa istog mesta. Igrač malo obraća pažnju na pogrešne korake, zato što može da se osigura. Ova navika se prenosi i van granica virtualnog sveta. Gubitak granica između realnosti i virtualnsoti glavni je bič igromana.

Jedan američki igroman nedavno je spoznao da je zavistan i tužio je južnokorejsku kompaniju. Amerikanac tvrdi da je izgubio na tu igru 20 hiljada sati i na kraju stekao ozbiljno emocionalno rastrojstvo, izgubio mogućnost da samostalno funkcioniše, da ustaje ujutru i normalno komunicira sa ljudima. Druga primedba se sastoji u tome što ga nisu upozorili na opasnost pojave zavisnosti – pre nego što je on prvi put počeo da igra i udubio se u igru. Sudija je priznao da kompanija treba da snosi odgovornost za svoj nemar, tačnije za odustvo upozorenja na moguće negativne posledice.

U Rusiji tržište kompjuterskih igara ove godine u poređenju sa prošlom utrostručilo se. Burni rast tržišta preti eksplozivnim porastom broja igromana. Verovatno su upozorenja na mogće negativne posledice kompjuterske igromanije potrebna. Kao što su potrebna na svakoj kutiji cigareta, mada upozorenja ni iz daleka ne ostavljaju potreban utisak na sve pušače. Važno je da društvo spozna razmere nove epidemije koja mu preti. Jer vlo je teško lečiti kompjutersku igromaniju. Igromani se leče godinama, ponekada se i ne vraćaju u realni svet. (Glas Rusije)

Leave a Reply