Internet · Web vodič

400direktora.com

U organizaciji “Srma Consulting” agencije u Beogradu je održana dvodnevna konferencija pod nazivom “Uspešno rukovođenje prodajom“, koja je na jednom mestu okupila više od 200 direktora prodaje domaćih firmi. Prisutni menadžeri prodaje na ovoj plenarnoj sednici doneli su odluku da osnuju internet portal, www.400direktora.com, na kome će međusobno moći da razmenjuju iskustva i informacije, postavljaju i omoguće preuzimanje preuzimaju uspešne studije slučajeva i na taj način putem Weba unaprede i oplemene poslovanje sopstvenih kompanija.

Leave a Reply