Web vodič

Francuski strip magazin

www.bodoi.com

Francuski strip magazine Bo Doi na svom internet izdanju ima obiman materijal za sve poklonike ove umetnosti. Sigurno jedan od najboljih magazina ovakvog tipa u Evropi, Bo Doi je koprodukcija više velikih strip izdavača. Ako ste mlad i ambiciozan crtač stripova, na sajtu, pored ostalih informacija, možete naći spisak adresa skoro svih značajnijih francuskih izdavača stripa, od Actes-Sud do Zende.

Treba samo da na rubrici Infos kliknete na Bonnes adresses, a zatim na Editeurs. Pod rubrikom BD en ligne možete čitati kraće stripove ako razumete francuski mada je dovoljno da uživate u majstorstvu crtača. Oni koji ne razumeju ovaj medij, skloni su da ga olako odbacuju smatrajući strip jeftinom veštinom.

Nasuprot tome, kreiranje ove umetnosti zahteva zaista obimno znanje, umeće i isto toliko strpljivog rada.

Leave a Reply