Internet · Web vodič

Spojeni Google Earth i YouTube

Najnovija verziji Google Eartha donosi korisnicima mogućnost mapiranja i insertacije YouTubea video klipova,e naravno pregled i direktno gledanje video-isečaka unutar Google Eartha. Ovim svaki korisnik Google Eartha može povezati svoje video-radove sa YouTube servisa sa određenom lokacijijom na mapi, te da ostalim korisnicima Google Eartha pregled mapiranih klipova.

Ovim je Google praktično odgovorio na slične funkcionalnosti koje su nedavno implementirane u Microsoftov pandan – Virtual Earth i Yahoo Maps. Da bi mogli da vidite i koristite ovu funkcionalnost potrebno je preuzeti najnoviju verziju Google Eartha, a detaljnije informacije je moguće naći na stranicama oficijelnog bloga.

Leave a Reply