Web vodič

Tamna komora

www.chambrenoire.com

U prevodu tamna komora, ovaj sajt je izložbeni prostor četiri francuska foto reportera koji se svakog meseca ažurira. Većinom crno bele, fotografije su tematski vezane za događaje u pariskom distriktu broj 18 (Montmartre, la Goutte d’ Or, Simplon…), ali je ova kosmopolitska kultura uvod za ostale teme iz celoga sveta. Izložene fotografije su izvanredne i neke govore više od pisanih novinskih reportaža.

Leave a Reply