Relax · Web vodič

Web vodič: Istorija građevinarstva

Odlazimo do web lokacije koja je posvećena nekima od najvećih ostvarenja graditeljstva: branama, mostovima, zgradama i drugim građevinama koje se smatraju prekretnicama u graditeljstvu. Radi se o web stranici Američkog udruženja graditelja, posebno o njenim odeljenjima posvećenim istoriji ove struke.

Brooklynski most
Brooklynski most

Glavnu atrakciju ovog websajta predstavljaju iscrpni podaci o gotovo 250 najvećih projekata tokom više hiljada godina graditeljske istorije. Tu su slavne građevine, poput Brooklynskog mosta u New Yorku i Machu Pichua u Peruu, ali i one manje znane, poput Peltonovog impulsnog vodenog kola u Kaliforniji i brane Woodhead u Južnoj Africi.

Radi se o graditeljskim ostvarenjima koja su stara najmanje 50 godina, koja su značajno unapredila građevinarstvo i koja su se značajno odrazila na društvo bilo omogućivši da se stvari obavljaju na novi, bolji način ili da se ekonomska vitalnost regije značajno unapredi” – kaže profesor Univerziteta Duke Henry Petroski, predsednik odbora za istoriju pri Američkom udruženju graditelja čija web stranica prikazuje i deset graditeljskih dostignuća koja se smatraju najvećima u dvadesetom veku.

“Tokom tog veka došlo je do značajnog napretka tehnologije, ali ne same za sebe. Ustvari se radilo o stvaranju života udobnijim, pružanju većih mogućnosti kretanja građanima … nešto poput američkog međudržavnog sistema autoputeva koji je omogućio ljudima da lako putuju kud god hoće u zemlji, da bez poteškoća prelaze čitav kontinent” – kaže naš sagovornik.

Golden Gate Bridge
Most Golden Gate

Među takozvanim Spomenicima milenijuma su i neki od najdužih mostova ali i sanitarna odlagališta smeća, te objekti vodosnabdevanja i distribucije. Na web stranici o istoriji graditeljstva može se saznati i o Sedam čuda modernog sveta, među kojima su evropski tunel pod Kanalom La Manche, Most Golden Gate u San Franciscu, te Panamski kanal, kod čije su gradnje američki graditelji preuzeli od Francuza tada neuspeli projekt i uspešno ga završili zahvaljujući značajnim naprecima u graditeljstvu.

Ponajviše velikom napretku u organizaciji dopreme materijala, ali i u rešavanju problema bolesti koje su bile pokora u tom području. Kanal je bio završen 1914. Do danas, to je jedan od najvećih graditeljskih poduhvata u istoriji” – dodaje Petroski.

O ovim i drugim graditeljskim dostignućima može se saznati mnogo toga na web stranici posvećenoj istoriji graditeljstva, na adresi www.asce.org/history.

Leave a Reply