Gadgets · Zanimljivosti

Audi A8 sa Google Earth navigacijom

Nova generacija Audija A8 će kao deo MMI navigation plus sistema u automobilu imati i Google Earth softver.

Google Earth će ažurne podatke primati preko GRPS/EDGE GSM modema integrisanog u MMI navigation plus sistem. Tokom 2010. godine unaprediti integrisani modem, kako bi omogućio veći protok podatak koriušćenjem 3G tehnologije.Umesto integrisanog modema za pristup internetu, moguće je koristiti i telefon – prostim povezivanjem sa MMI sistemom preko Bluetooth-a.

Vlasnici Audi A8 modela će svoja putovanja moći da planiraju i preko Audi internet sajta, a da te podatke zatim prebace u svoj automobil.

Audi je integrisao svoj navigacioni sistem sa Google Earth sistemom, tako da će korisnici ovog sistema istovremeno imati podatke o itinereru, kao i o brojnim geografskim informacijama koje pruža Google Earth sistem.

Leave a Reply