Zanimljivosti

Saradnja kompanije Cisco i Vojske Srbije

Prvi CCNA kurs na Regionalnoj Cisco Networking Akademiji u Vojsci Srbije uspešno je završilo 11 polaznika, od čega 9 pripadnika Vojske i 2 MUP-a. Prestižni sertifikati su im uručeni juče na svečanosti organizovanoj tim povodom.

U skladu sa potrebama održavanja računarskih mreža ovaj kurs je stavljen u funkciju stručno-specijalističke obuke pripadnika Vojske. Cilj je formiranje kadra koji će kroz kvalitetnu i permanentnu obuku koristiti savremene informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) i koji će se baviti planiranjem, projektovanjem, eksploatacijom i održavanjem računarske mreže Vojske Srbije. Inicijativa za osnivanjem edukacionog centra unutar Vojske u domenu savremenih tehnologija ugledala je svetlost dana. Kompanija Cisco je obezbedila opremu za formiranje laboratorije neophodne za izvođenje nastave. U toku prošle godine 4 pripadnika Vojske je obučeno za instruktore, a grupa od 11 polaznika u rekodrnom roku je završila kurs. Ova saradnja pokazala je da je Vojska spremna da ide u korak sa novim izazovima u oblasti informacionih tehnologija, a kompanija Cisco je, još jednom potvrdila, svoju orijentaciju ka edukaciji mladih stručnjaka na lokalnim nivoima.

Cisco Networking Academy je zaživela 1997. godine, da bi ubrzo prerasla u veoma uspešan program edukacije na globalnom nivou. Ovaj program pruža mogućnost da studenti širom sveta unaprede svoje znanje iz oblasti Informacionih tehnologija kroz treninge i laboratorijske vežbe. Pored toga što unapređuje IT veštine, Cisco Networking Academy priprema studente i za standardizovane sertifikate, poput CCNA i CCNP. Više od 11.000 Akademija rašireno je u 150 zemalja, u kojima 472.000 studenata pohađa kurseve na 9 svetskih jezika. Kompanija Cisco zaista menja način na koji živimo, radimo, komuniciramo međusobno. Mreža ljudi je osnova na kojoj se zasniva i novi koncept Cisco-a „Welcome to the Human Network“.

Leave a Reply