Zanimljivosti

SAS – “Who Dares, Wins”

Najpoznatija akcija, ali i jedna od najefikasnijih uopšte, koju su izvele SAS jedinice je svakako upad u opsednutu ambasadu Irana 1980. godine…

Britanska Special Air Service (SAS), u prevodu “spec. vazduhoplovna služba”, spada u sam vrh elitnih borbenih jedinica za specijalna dejstva i jedna je od najcenjenijin i najpoznatijih u svom domenu. SAS ima dugu tradiciju koja datira od II svetskog rata, njen osnivač je majorDavid Stirling (1915-1990.), kome je bio cilj da oformi snage koje mogu da efikasno dejstvuju u dubokoj pozadini neprijatelja, tada na frontu Severne Afrike. Zamisao je bila da oformi jedinica visoko obučenih i osposobljenih pojedinaca koji se zatim grupišu u male kompaktne timove koji mogu da ofanzivno deluju u neprijateljskoj pozadini. Uprkos brojni uspešnim dejstvima SAS je rasformiran nakon završetka II sv. rata 1945. godine.

1951. godine ponovo se osniva SAS, a povod su komunistički nemiri u državi Malaji, tada britanskoj koloniji. Formirana je jedinica pod nazivom “Malajski skauti” (Malayan Scouts). Malajski skauti su ubrzo promenili naziv u 22 Special Air Service puk (ili samo 22 SAS). Od tada, pa na ovamo, jedinica se istakla u brojnim operacijama, i na domaćem tlu (Severna Irska), ali i van matične zemlje.

Najpoznatija akcija koju su izvele SAS jedinice je svakako upad u opsednutu ambasadu Irana 1980. godine. Naime, opzicione snage (tačnije 6 naoružanih terorista) tadašnjem vrhovnom vođi Irana – Homeiniju, su zaposele ambasadu i uzele 26 talaca. Nakon što regularna policija nije uspela da reši kriznu situaciju, pozvana je u pomoć SAS jedinica. Cela operacija je direktno prenošena preko TV, tako da se ceo Svet mogao uveriti u efikasnost ove jedinice. SAS tim sastavljen od osmorice ljudi munjevito je upao u ambasadu preko krova i za davdesetak minuta rešio talačku krizu. Epilog je sledeći: od 26 talaca 2 su poginula, nijedan pripadnik SAS-a nije poginuo, dok je od 6 talaca – 5 ubijeno na licu mesta i jedan je zarobljen.

Možda ne i najpoznatija, ali svakako ne i beznačajna je njihova velika uloga tokom Britansko-Argentinskog sukoba 1982. godine, oko Folklandskih ostrva (ostrvlje nadomak Argentine). Tokom ovog kratkog sukoba, SAS je poslat dve nedelje ranije, kao svojevrsna prethodnica pre regularnih snaga “britanske krune”. U te dve nedelje prevashodno su se bavili izviđačkim zadacima, ali su vršili i sabotaže i diverzantske zadatke, uključujući tu i protiv-avionska dejstva tada sasvim novim oružjem – ručnim PA lanserom Stinger. Na Foklandima nisu imali direktnih gubitaka, osim gubitka 18 pripadnika koji su poginuli u helikopterskoj nesreći, koja je prouzrokovana nevremenom.

Tokom Zalivskog rata (1991.), SAS timovi su ubacivani duboko unutar Iraka, a zadatak im je bio pronalaženje i uništavanje mobilnih iračkih SCUD lansera. Njiov deo zadatka je bio da pronađu lanser, obeleže cilj (IC uređajima) i pozovu vazdužni napad. Nakon samo devet dana od zvaničnog početka sukoba, stopirani su napadi SCUD raketama.

obuka

Smatra se da je SAS selekcija i obuka jedna od najtežih i najzahtevnijih na Svetu. Selekcija i osnovna obuka sastoji se od tri faze. Prva faza je “Fitnes i navigacija” gde potencijalni pripadnici SAS jedinica prolaze kroz fizičke testove i iskušenja u kombinaciji sa elementima snalaženja u prostoru i navigacije. Druga faza je Trening u džunglama Bruneja, i konačno treća faza je preživljavanje u borbenim uslovima koja uključuje taktiku povlačenja i obuka u hvatanju i ispitivanju “živih jezika”.

Kada prođu ovu fazu selekcije/obuke, sada već pripadnici ove jedinice (oni koji su zadovoljili sve zahteve) nastavljaju sa daljom specijalističkom obukom. Svi pripadnici prolaze kurseve padobranstva, veranja, ronjenja, prve pomoći i naprednog kursa za rukovanje svim vrstama naoružanja. Nadalje, svaki pojedinac specijalizuje na nekim brojnih spec. kurseva.

oprema i oružje

Uprkos glasinama da koriste specijalno prilagođena oružja, SAS-ovci koriste standardnu opremu i oružje koja se inače nalaze u naoružanju svih modernih armija. Najpoznaatije i nakarakterističnije lično naoružanje SAS-ovaca je popularni automa Heckler & Koch MP5 (HK MP5) u kalibru 9 mm. Pored ovog automata je i vrlo slični MP5 SD koji ima različit oslonac, ali ima i dodatni prigušivač pucnja. Sledi, standardna automatska puška Britanske armije – SA80 u standardnom NATO kalibru 5,56 mm.

Navedena su samo osnovna sredstva ličnog naoružanja koje nosi svaki pripadnik SAS-a. Pored navedenih, SAS jedinice se obučvaju u korišćenju stranog naoružanja i opreme, iz očiglednih razloga. Ukoliko se recimo nađu na stranoj teritoriji u tajnoj operaciji moraju da budu sposobni da koriste naroužanje koje je im je dostupno.

Leave a Reply