Software

10 najčešće korišćenih “mesindžera”

Centar za internetske informacije Kine saopštio je da je broj korisnika svetske računarske mreže u zemlji tokom juna porastao na 632 miliona.

Veliki broj njih svakodnevno koristi “mesindžere”. Evo deset najkorišćenijih internetskih alatki te vrste:

10. IPMessenger

63ec59a76007401bb3b6be7de6b9e71a

9. Renren Desktop

8. Tencent Messenger

7. Microsoft Live Messenger

6. Skype

5. Tencent Real Time eXchange

4. Sina Veibo Desktop

3. Fetion

2. TradeManager

1. Tencent QQ

Leave a Reply