Software

20 godina kompanije AB Soft

Iako se domaći IT sektor može pohvaliti izvesnom dugovečnošću iz koje je proizašla i 50-godišnjica od proizvodnje prvog domaćeg računara, osim nekoliko izuzetaka malo je kompanija za koje se može reći da danas uspešno posluju, a imaju neku dužu istoriju na informatičkom tržištu. Među tim retkim imenima je kompanija AB Soft koja je osnovana 1990. godine u Beogradu kao preduzeće za projektovanje i izradu informacionih sistema.

Sagovornik: Branislav Brkić, direktor, AB Soft:

Leave a Reply