Software

20 posto popusta na Adobe CS5.5 nadogradnju

Uštedite 20% pri nadogradnji na Adobe CS5.5. pakete ili na poslednju verziju nekog od pojedinačnih Adobe softvera do 31.12.2011.
Uštedite 20% pri nadogradnji na Adobe® Creative Suite® 5.5 Design Premium, Design Standard, Master Collection, Production Premium i Web Premium pakete, u periodu od 11.10.2011. do 31.12.2011., ukoliko ste vlasnik nekog od sledećih pripadajućih Adobe paketa:

Adobe Creative Suite 4.x Design Premium, Design Standard, Master Collection, Production Premium, Web Premium i Web Standard; Creative Suite 3.x Design Premium, Design Standard, Master Collection, Production Premium, Web Premium i Web Standard; Creative Suite 2.x Premium i Standard; Adobe Production Studio Premium i Production Studio Standard; Adobe Design Bundle, Video Bundle i Web Bundle i Macromedia Studio 8.

Uštedu od 20% možete ostvariti i nadogradnjom na sledeće pojedinačne Adobe softvere: After Effects CS5.5, Audition CS5.5, Dreamweaver CS5.5, Fireworks® CS5.5, Flash Professional CS5.5, Illustrator CS5, InDesign CS5.5, Photoshop CS5, Photoshop Extended CS5 i Adobe Premiere® Pro CS5.5, u periodu od 11.10.2011. do 31.12.2011.

Nadogradnju na navedene verzije pojedinačnih Adobe softvera možete ostvariti ukoliko imate sledeće pripadajuće softvere:
Adobe After Effects® CS4, CS3, ili 7.0 (Professional or Standard), Adobe Audition CS4, CS3, ili CS2, Adobe Dreamweaver CS4, CS3 ili CS2, Adobe Fireworks CS4, CS3 ili CS2, Adobe Flash Professional Flash CS4 Professional ili CS3 Professional, Macromedia Flash Professional 8 ili Flash Basic 8, Adobe Illustrator® CS4, CS3 ili CS2, Adobe InDesign CS4, CS3 ili CS2, Adobe Photoshop® CS4, CS3 ili CS2, Adobe Photoshop CS4 Extended ili CS3 Extended, Adobe Premiere Pro CS4, CS3 ili CS2 i bilo koju verziju Adobe Premiere softvera.

Leave a Reply