Software

30 godina Autodeska

30. januara 1982. godine osnovana je kompanija Autodesk, koja je u to vreme novim programom pod nazivom AutoCAD, uspela da kompjuterski potpomognuto projektovanje (CAD- Computer Aided Design) sa izuzetno skupih radnih stanica spusti na sve popularniji PC, i na taj način omogući milionima korisnika upotrebu naprednih tehnologija za projektovanje.

Autodesk je danas najveća CAD kompanija, koja pored AutoCAD-a razvija oko 110 programa koji pokrivaju oblasti projektovanja u mašinstvu, visokogradnji, urbanizmu, niskogradnji, animaciji i vizuelizaciji, filmskoj industriji i industriji zabave…

Na čuvenoj fotografiji pod nazivom Autodesk Flying founders, nalaze se osnivači kompanije.

Leave a Reply