3d-skulpture
Software

3D skeniranje u Srbiji – “Hakovanje” skulptura iz 15. veka

Na 57. Međunarodnom Sajmu tehnike u Beogradu  od 13. do 17. maja posetioci će imati prilike da se upoznaju sa konceptom povratnog inženjerstva i njegove primene u oblasti auto-industrije, alatničarstva, hirurgije, kulture, i unapređivanja proizvodnje

3D skeniranje je u Srbiji relativno malo poznat pojam.  Ovih dana srodna 3D pojava stigla je u centar pažnje širom sveta kada je Ministarstvo odbrane SAD naložilo da se sa interneta povuče dokumentacija koja omogućava 3D štampanje prvog pištolja. Naime, dizajn (blueprint) modela AR 15 krajem prošle godine pojavio se na internetu, što je teoretski omogućilo da bilo ko odštampa svoje oružje. Srećom, ovo nije moguće uraditi tek tako i kod kuće, i 3D štampači su, na sreću, još uvek veoma skupa oprema koja nije u vlasništvu pojedinaca. Ipak, budućnost ide ka tome da se stvari umnožavaju i da se delovi koji fale zamenjuju ne tako što se kupuje novi, već tako što se rekonstruiše postojeći i prema dobijenom projektnom nacrtu izradi novi zamenski deo, što je posao za 3D inženjere.

3d-skulpture

 

U industriji i nauci precizna 3D digitalizacija ima široku primenu jer se na ovaj način mogu dobiti tačne proporcije sa odstupanjima,  a samo na osnovu postojećeg fizičkog modela i bez prethodne projektne dokumentacije spremljene tokom prvobitne izrade.  Ovo, naravno, nije uvek moguće.

Na primer, za rekonstrukcija fasade Šibenske katedrale nikakva „projektna dokumentacija“ nije ni mogla da postoji s obzirom da je ovaj spomenik sakralne arhitekture građen u 15. i 16. veku i da vajar Juraj Dalmatinac, koji je izradio skulpure ljudskih glava u portretnom vencu katedrale Sv. Jakova  nije raspolagao inženjerskim veštinama ni alatima. Tek u 21. veku u okviru pilot projekta hrvatskog Ministarstva kulture mogla su biti sanirana velika oštećenja na čuvenim glavama,  njih 71 na broju u  frizu, a da to ne bude proizvoljna  umetnička dorada i rekonstrukcija .

Da bi bile zaštićene od brzog propadanja, na njihovo  mesto trebalo je postaviti verne kopije izrađene na osnovu preciznih modela dobijenih 3D digitalizacijom. Venac portreta sa skulpturama prvo je fotogrametrijski snimljen, a zatim detaljno digitaliziran. Trodimenzionalni rezultat beskontaktne digitalizacije sistemima ATOS i TRITOP precizno opisuje sve parametre skulptura uključivši i njihova oštećenja. Na ovaj način dobijen je precizan  3D model snimljenih skulptura i detalja fasade i omogućena je izrada vernih replika skeniranih objekata.  Optičkim mernim sistemima ATOS i TRITOP omogućeno je snimanje, 3D modeliranje  i reprodukcija, usled starosti oštećenih, skulptura Navještenja i 12 apostola u sklopu projekta zaštite i obnove Šibenske katedrale.

3d-stampanje

„Dokumentovanje  i reverzni inženjering arhtektonskih spomenika moguće je uz GOM softver i opremu koju posedujemo.  Precizno merenje i 3D digitalizacija neophodna je kod izrade različitih objekata kojima je potrebno optičko,beskontaktno merenje i koje je na drugi način nemoguće rekonstruisati“, kaže Tomislav Hercigonja,  direktor Topomatike, preduzeća koje se bavi 3D skeniranjem.

Tokom ove nedelje u hali 1 Beogradskog sajma od ponedeljka, 13. maja, do petka,  17. maja  na štandu zagrebačke firme Topomatika  biće predstavljene 3D metode analize. Svi zainteresovani moći će na licu mesta da se obaveste o oblastima primene 3D skeniranja.  Više na linku http://www.topomatika.rs/sajam_tehnike-2013.html

Optičko merenje i 3D digitalizacija nezaobilazni su u mašinstvu, kada je u halama za proizvodnju potrebno izraditi zamenski deo za postrojenje i kada je veoma čest slučaj da kupovina novog dela košta previše.  3D skeniranje ima bitnu ulogu u hirurgiji prilikom fraktura ljudskog tela, jer se na osnovu izrade 3D modela mogu repozicionirati i stabilzovati koštani fragmenti, ali i u auto i avio industriji  i brodogradnji, tačnije svuda gde je potrebna potpuna kontrola geometrije i izračunavanje pomaka i deformacija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem.

Topomatika je prošlog meseca osnovala predstavništvo u Srbiji.  Kao ekskluzivni zastupnik firme GOM mbH u Hrvatskoj posluje više od 10 godina a od 2010. godine u okviru 3D grupe, klastera koji je jedinstveni centar informacija i o 3D skeniranju i o rapid prototypingu i o reverznom inženjerstvu.

Leave a Reply