Software

3DPhoto – novi fotogrametrijski proizvod

3DPhoto je novi fotogrametrijski proizvod kompanije MapSoft za digitalnu 3D stereovizuelizaciju prostora. Proizvod u osnovi čini PhotoSoft softver i specijalno pripremljeni fotogrametrijski snimci sa neophodnim projektnim parametrima.

Ovaj proizvod namenjen je postojećim i budućim korisnicima digitalnog ortofotoa (DOF) u Srbiji. Pretpostavlja se da su ovi korisnici u potpunosti ovladali korišćenjem DOF-a kao georeferenciranom topografskom podlogom u kombinaciji sa drugim digitalnim podlogama (katastarskim planovima, topografskim kartama, urbanističkim projektima…) u okviru svojih CAD ili GIS radnih okruženja.

3DPhoto proizvod se dobija iz istog aerofotogrametrijskog snimanja kao i ostali fotogrametrijski proizvodi. Proizvod se može isporučiti odmah nakon aerofotogrametrijskog snimanja (10-30 dana, u zavisnosti od veličine projekta), ali se u roku od sedam dana može izraditi i za svaki postojeći projekat za koji je MapSoft već isporučio neki od svojih fotogrametrijskih proizvoda.

3DPhoto paket čini PhotoSoft Viewer (neograničen broj licenci) sa pripremljenim podacima projekta. Naprednije korišćenje sistema podrazumeva posedovanje PhotoSoft Standard sistema i specijalizovanog hardvera. Osnovne karakteristike PhotoSoft Standard sistema su stereoskopski prikaz aktivnim naočarima (shutter glasses) na TFT monitoru, upravljanje vektorskim podacima, itd.

Hardversku komponentu PhotoSoft Standard sistema čini računar standardne konfiguracije sa NVIDIA Quadro video karticom, NVIDIA 3D Vision sistemom (LCD naocare + IC emiter) i TFT monitorom 120 Hz.

One thought on “3DPhoto – novi fotogrametrijski proizvod

  1. Dragutin Dragan Petrović

    Čovek živi u trećoj dimenziji i sve će učiniti da utisak treće dimenzije dobije na svim vizuelnim tehničkim sredstvima , to je samo pitanje vremena.Ljudski apetiti su sve veći kao i tehnološki napredak, danas mašta – sutra postaje stvarnost.

Leave a Reply