Software

3DS Max takmičenje

Potrebno je kreirati scenu ili model u programu 3ds Max 2012, koji će sadržati 3ds Max logo. Pobednički rad će biti uvodni prikaz u sledećoj verziji 3ds Max-a.

Glavna nagrada je 5000 USD i računar vredan 18.226 USD ( 3DBOXX 8550 XTREME Workstation (sadrži jednu NVIDIA Quadro 5000 grafičku kartu i 3 NVIDIA Tesla grafičke karte)). Korisna adresa

Leave a Reply