Software

AB Soft ERP sistem u svetlu novih promena propisa

S obzirom na veliko interesovanje i veliki broj nedoumica u primeni zakonskih izmena AB Soft je u saradnji sa Privrednom komorom Beograda organizovao skup tj. obuku za sprovođenje objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku kroz AB Soft poslovni sistem za obračun zarada a u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Skup je bio namenjen svima koji rade na obračunu zarada nezavisno od vrste delatnosti i veličine preduzeća. Naime, zakonska obaveza je da se za sve isplate zarada, naknada i ostalih primanja koja se isplaćuju po odbitku, izvršene u januaru, poreska prijava obavezno dostavlja i elektronskim putem do kraja januara 2014. odnosnu za sve isplate izvrsene u februaru do kraja februara 2014. Od 01. marta 2014. poreske prijave za isplacene zarade i druge naknade dostavljaće se poreskoj upravi iskljucivo elektronskim putem.

ab soft

Sam skup ili kako smo je mi nazvali “Obuka” je obuhvatila praktične primere različitih tipova obračuna i popune elektronske prijave tj pripreme podataka za predaju elektronske poreske prijave. U skladu sa izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji se tiču uvodjenja nove poreske prijave AB Soft je pripremio neophodne izmene u modulima Oz i Duga. U cilju obezbedjivanja potrebnih izveštaja i eksporta, odnosno datoteke koja će služiti za učitavanje na portalu Poreske uprave potrebno je uraditi odgovarajuće promene i popunjavanja u AB Soft modulima.

Cilj organizovanja ovog skupa je da se korisnicima AB Soft ERP sistema pokažu detaljno svi koraci koji su neophodni da se preduzmu kako bi se precizno uradili obračun zarada, naknada i svih ostalih primanja kao i elektronsko popunjavanje i dostavljanje poreskih prijava nadležnim poreskim organima

Leave a Reply