Software

AB Soft godišnje savetovanje

Sredinom decembra meseca, AB Soft svake godine organizuje savetovanje za svoje korisnike. Ove godine savetovanje je održano 13. decembra 2012. u Hotelu M , a prisustvovalo je preko 200 učesnika, iz 93 firme korisnika AB Soft poslovno informacionog sistema.

Cilj ovog skupa je da se korisnicima AB Soft poslovnog sistema olakšaju obrade vezane za zatvaranje tekuće poslovne godine i otvaranje naredne, zatim da se pokažu najznačajnije novine u AB Soft aplikacijama koje su izvršene u toku godine i da se ukaže na pravac u kojem se očekuje dalji razvoj poslovnog softvera.

Uvodno predavanje na temu „Informatičko stanje i trendovi u Srbiji – tržište, korisnici i ponuda poslovnih softverskih rešenja” održao je Milvan Matijević, naš poznati analitičar u oblasti IT tehnologija i direktor kompanije MINECO. Ovo preduzeće je osnovano 1990. i danas jedino domaće preduzeće u oblasti praćenja tržišnih i tehnoloških kretanja na domaćoj informatičkoj sceni, propoznatljivo po najznačajnijoj analizi SITO (Srpska IT Osmatračnica), kao i po organizaciji konferencija pod nazivom DATUM (dani tehnološkog umeća).

Nakon uvodnog predavanja sledila su predavanja na temu novina u AB Soft poslovnim aplikacijama. Prezentovane su nove mogućnosti koje su u prethodnom periodu ugrađene u AB Soft poslovna rešenja, kao što su: nove mogućnosti u povezivanju sa APRom, predavanje poreske prijave elektronskim putem, novi tipovi veza sa e-bankong sistemima, nove mogućnosti vezane za akcije, nagradne igre, VIP i potrošačke kartice u maloprodajnim objektima, carinski magacini i evidencija robe u njima, novi finansijski i komercijalni izveštaji, mogućnost jedinstvenog pregleda stanja i poslovnih promena komintenta u svim delovima informacionog sistema, novine u aplikacijama za obračun zarada i kadrovsku evidenciju, kao i brojne druge novine. Predavači iz AB Softa su učesnicima posebno skretali pažnju na način na koji mogu neke poslovne procese da efikasnije sprovedu kroz softverske alate AB Soft aplikacija i na taj način olakšaju svoju evidenciju i povećaju kvalitet obrade podataka i praćenja poslovnih procesa.

Pored ovih novina, prezentovane su novine vezane za usklađivanje aplikacija sa zakonskim izmenama u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

Nakon pauze, savetovanje se nastavilo radom u dve sesije: predavanja vezana za knjigovodstvene obrade i tehnički orijentisana predavanja.

Na prvoj sesiji tema je bila prvenstveno kako sprovesti završne postupke, obrade I knjiženja kroz AB Soft poslovne aplikacije. Učesnicima je objašnjen kompletan proces, od popisa, preko utvrđivanja razlika I obaveznih knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, do izrade bilansa, zatvaranja knjiga I otvaranja početnog stanja u novoj godini.

Učesnici druge sesije imali su priliku da vide na koji način se mogu rešiti neki specifični zahtevi koi se postavljaju pred IT službu jedne kompanije koja ima AB Soft poslovni informacioni system. Tehnička podrška I programeri AB Softa su u nekoliko predavanja preneli svoja iskustva I izneli zapažanja koja su vezana za optimizaciju infrastructure, ali I mogućnosti za efikasnije I efektivnije praćenje poslovnih procesa u firmama.

Gosti na savetovanju bili su kompanije Microsoft, Mineco i Sunbar.

Zajedno sa kolegama iz Microsoft kancelarije koji su predstavili napredne osobine novog SQL servera i Offica 365. AB Soft je najavio podršku najnovijim Microsoft platformama i razvojnim alatima.

Kompanija Sunbar, koja se bavi snabdevanjem, održavanjem i projektovanjem hardverske podloge POS rešenja za maloprodajne objekte, veleprodaju, magacinsko poslovanje i druge delatnosti u kojima postoji potreba za automatizacijom obrade podataka je prezentovala najnovije modele PDA uređaja i profesionalnih štampača nalepnica.
Na kraju savetovanja učesnici su imali priliku da se opuste uz muziku profesora Miloša Nikolića i njegovih kolega. Miloš Nikolić se skoro dvadeset godina bavi vizantijskom, srpskom i balkanskom izvornom muzikom. Istražuje i istočne muzičke tradicije. Prvi je profesor drevnog balkanskog muzičkog instrumenta kaval.

Leave a Reply