Software

AB Soft implementirao IS u kompaniji MPI POBEDA

U proleće 2012. godine AB Soft je potpisao ugovor sa kompanijom MPI POBEDA o implementaciji svog ERP rešenja u ovom preduzeću. Realizacijom ovog projekta MPI Pobeda je obezbedila moćan alat kojim se pojačava efikasnost cele kompanije i njenog menadžmenta.

MPI “POBEDA” osnovana je davne 1962. godine kooperacijom tadašnje Parne pekare “1. maj” i Mlinskog preduzeća “Pobeda” u  Komunalno preduzeće za proizvodnju i preradu brašna “Pobeda”, Aranđelovac. Danas preduzeće u svom sastavu ima tri proizvodna pogona i to: pogon „Pekarstvo”, pogon „Mlinarstvo” i Fabriku stočne hrane. MPI Pobeda d.o.o. spada po klasifikaciji u red srednjih preduzeća sa 110 zaposlenih radnika. Osnovna delatnost  preduzeća je proizvodnja hleba, peciva, testenine, brašna i smeša za ishranu stoke. MPI Pobeda je glavni snabdevač hlebom Opštine Aranđelovac, a prisutna je na tržištu u Mladenovcu, Topoli i Lazarevcu i  već dugo vremena  lider  na tržištu opštine Aranđelovac, Lazarevac, Topola i Mladenovac.

Za distribuciju proizvoda koristi se sopstveno dobro i savremeno opremljen vozni park od 20 voznih jedinica. Pored proizvodnje i transporta preduzeće poseduje i smeštajne kapacitete oko 25000 t  za prijem i lager pšenice, kukuruza, soje i suncokreta za sopstvene potrebe kao i usluzno čuvanje i  lagerovanje.

Osnovni ciljevi koje kompanija želi da postigne u narednom periodu su:

 

 • Zadržati lidersku poziciju na postojećem tržištu.
 • Osvajanje novih tržišta na teritoriji Srbije i šire.
 • Osnivanje novih proizvoda i tehnologija.
 • Povećanje stepena iskorišćenosti postojećih kapaciteta u svim pogonima

 

Da bi se svi ovi ciljevi ostvarili neophodno je bilo uvođenje jednog efikasnog i pozdanog informacionog sistema. Rukovodstvo kompanije MPI Pobede se odlučilo za uvođenje AB Soft ERP sistema.

Implementacijom AB Soft ERPa obuhvaćeni su sledeći poslovni procesi:

 • Praćenje finansijskog knjigovodstva
 • Praćenje knjigovodstva magacina robe, materijala i gotovih proizvoda, alata i rezervnih delova
 • Praćenje procesa proizvodnje i pogonskog knjigovodstva u procesima:
   1. Mlin
    1. Mešaona
    2. Pekara
   • Distribucija i veleprodaja
   • Maloprodaja
   • Evidencija osnovnih sredstava
   • Obračun zarada

    

   AB Soft ERP rešenje je dizajnirano da pruži jak osnonac IT strukturi uspešne kompanije. A jedna od prednosti je da podržava i specifične potrebe ove vrste proizvodnje.

   U AB Soft ERP ugrađena su najbolja iskustva njegovih korisnika, a iskustvo u implementaciji u kompaniji MPI Pobeda potvrdilo je ovu dobru praksu.

    

   Specifičnosti mlinskih preduzeća, odnosno preduzeća koja imaju silose za žitarice, pekare i svakodnevnu isporuku hleba i peciva se odnose na svakodnevno praćenje praćenje sledećih poslovnih promena:

    

   Lagerovanje i sušenje žitarica

   Isporuku hleba i peciva kupcima

   – Svaki kupac se nalazi na unapred utvrdjenoj liniji za prevoz

   – Većina kupaca svakodnevno uzima istu robu

   – Preko 300 faktura samo za pekarske proizvode dnevno

   – Narudzbina za svakog kupca se potvrdjuje (ili menja) dnevno, a zatim se vrši masovno knjizenje faktura i masovna štampa po linijama

   – Izrada i štampa paking lista za svaku liniju, sa količinama i ambalažom

   –  Povraćaj robe

   – Automatsko rasknjizavanje uplata preuzimanjem iz e-bankiga i povezivanje sa racunima

    

   Proizvodnja hleba i peciva – Na osnovu obradjenih narudzbina, priprema se proizvodnja, lansiraju se radni nalozi, priprema utrosak materijala i prijem gotovih proizvoda

    

   Unos, obrada i štampanje potrebne dokumentacije ograničeno je na relativno kratak vremenski rok, u jutarnjim časovima kada je potrebno pripremiti dokumentaciju i otpremu vozila za isporuku hleba i peciva.

   Podaci su organizovani tako da se svaka promena u poslovnom sistemu unosi samo na jednom mestu, a zatim se prenosi u ostale delove sistema, tako da je smanjen broj mesta na kojima se unose infromacije i povećan broj mesta na kojem se te informacije koriste.

    

   Kroz implementaciju ERP sistema, kompanije na tržištu postaju efikasnije, tačnije, bliže kupcima, samim tim i konkurentnije.

   Leave a Reply