ab
Software

AB Soft obuka 2015

Nakon decembarskog savetovanja koje tradicionalno organizujemo već preko dvadest godina i na kome su naši korisnici mogli bliže da se upoznaju sa zakonskim izmenama i najaktuelnijim promenama u svim programima, tokom ove godine organizovaćemo radionice za obuku u pojedinim delovima poslovnog softvera.

 

Radionice se organizuju u poslovnim prostorijama AB Softa u manjim grupama do 35 učesnika.

ab

Naročitu pažnju obratićemo na one oblasti u kojima je bilo najviše zakonskih izmena. Tokom prethodne godine više puta je menjana zakonska regulativa koja dotiče oblast obračuna zarada i drugih oporezivih primanja.

Takođe, jedna od zakonskih novina koje se prvi put primenjuju ove godine je obaveza izrade novih obrazaca PPP PO – POTVRDA O PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA PO ODBITKU, sa rokom za predaju krajem januara.

 

Iz tog razloga tema radionica u januaru mesecu odnosi se na elektronsko podnošenje pojedinačne poreske prijave PPP za 2014 godinu, zatim izradu i dostavljanje potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na obrascu PPP PO.

Zakonodavac je pravilnikom o poreskoj prijavi predvideo izgled i sadržaj godišnje potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku – PPP PO.  Kao I do sada potvrda se predaje zaposlenima do 31.01. za prethodnu godinu i usaglašena je sa elektronskim poreskim prijavama.

 

Intenzivno praćenje zakonskih promena i brza reakcija u prilagođavanju programa naročito je potrebna u oblasti obračuna zarada. Kompleksnost problematike koja se ovde javlja dovodi do toga da se složene situacije javljaju i kod onih preduzeća koja imaju par hiljada zaposlenih, ali i kod manjih preduzeća koja imaju par desetina zaposlenih.  Uvođenje elektronskog izveštavanja nadležnih organa dodatno proširuju zahteve koje program treba da podrži.

 

AB soft je u svojoj organizaciji opredelio poseban tim konsultanata i programera koji rade na praćenju zakonskih izmena i realizaciji tih izmena kroz naše softversko rešenje. Njihovo iskustvo danas je implementirano u preko 600 firmi – korisnika ovog programa.

 

Osim domaćih preduzeća različitih delatnosti od agencija, trgovinskih firmi i proizvodnih firmi, sve su češći zahtevi stranih kompanija kao što su osiguravajuće kuće, banke, revizorske kuće… za implementacijom našeg rešenja, gde smo realizovali više desetina različitih aplikacija za prenose podataka u korporacijske softvere.

Leave a Reply