Software

AB Soft potpisao ugovor sa JKP Pogrebne usluge Beograd o uvođenju sistema za elektronsko upravljanje dokumentacijom

U januaru ove godine sklopljen je ugovor o uvođenju softvera za elektronsko upavljanje dokumentacijom (Document menagement ), između AB Soft-a i JKP Pogrebne usluge, Beograd. JKP Pogrebne usluge Beograd, korisnik AB Soft ERP sistema od 1998. godine, nadgradio je postojeći poslovni system u delu poslovanja koji se odnosi na upravljanje dokumentacijom preduzeća.

Document management je sistem modula koji obezbeđuju praćenje i čuvanje elektronske dokumentacije i skenirane papirne dokumentacije. Cilj document mangementa je da obezbedi da svaki dokument od važnosti bude trajno sačuvan (skeniran), a njegov sadržaj lako i brzo dostupan na onim tačkama poslovnog procesa gde je to potrebno.

Pored toga, prednost ovog sistema je mogućnost praćenja kretanja dokumentacije u okviru preduzeća. AB Soft Document management je integralni deo jedinstvenog AB Soft poslovnog rešenja i omogućuje korišćenje podataka iz document managementa u modulima ERPa na krajnje jednostavan način.

Svi kontakti, ne samo po osnovu dokumenata iz ERPa, već i ostala komunikacija, kako ulazna, tako i izlazna nalaze se u jedinstvenom sistemu i u svakom trenutku može se izvršiti uvid u svaki dokument, bez potrebe da se on traži u papirnoj arhivi.

Leave a Reply