Software

AB Soft za potrebe Intrakoma unapredio informacioni sistem

INTRACOM, najveći proizvođač telekomunikacione opreme i informacionih sistema u jugoistočnoj Evropi, korisnik je AB Soft poslovnog informacionionog sistema od 2006. godine.

Tada je AB Soft za potrebe Intrakoma uspostavio vezu svog poslovnog sistema sa softverom koji se primenjuje na terminalima za elektronske dopune i internet, radi evidencije, naplate i formiranja složenih izveštaja vezanih za provajdere.

Početkom aprila AB Soft je za potrebe Intrakoma uradio složen sistem za preuzimanje podataka za mobilnu telefoniju sa udaljenih terminala, kao i evidenciju i obradu preuzetih podataka kroz standardni AB Softa poslovni sistem.

Velika količina podataka se sliva u sistem i u cilju brze obrade, postignut je automatizam da se na osnovu preuzetih podataka vrši automatski obračun provizija prodavcima kredita. Istovremeno automatski se vrši generisanje faktura i masovno fakturisanje. Obaveštenja o fakturama mogu da se automatski proslediti SMS-om, e-mailom sa attach-ovanim računom u PDF-u.

Leave a Reply