Software

Accellos One WMS u kompaniji Alca Trgovina

ŠPICA je uspešno završila još jednu impelementaciju sistema za upravljanje skladištem Accellos ONE WMS. Ovog puta u pitanju je renomirana internacionalna kompanija Alca Trgovina d.o.o. Projekat je realizovan prema planu, za svega 4 meseca po potpisivanju ugovora.

Alca trgovina, kao jedna od značajnih logističko-distributerskih kuća na ovim prostorima, u svom prodajnom portfoliu, ima više od 40 renomiranih robnih marki, iz oblasti hemije, lične higijene i kozmetike, prehrane, medicinskog programa, profesionalnog i kućnog čišćenja, elektrotehnike i sportskog programa.

Alca trgovina je prolazila kroz transformaciju svojih skladištnih kapaciteta, pored ostalog i zato da bi iskoristila prednosti modernizacije uvođenja sistema za magacinsko poslovanje. Da bi predstojeća modernizacija bila u potpunosti uspešna, Alca Trgovina je odlučila da implementira savremen i tehnološki napredan sistem za magacinsko poslovanje koji će trajno zadovoljiti njegove potrebe i danas i u budućem periodu.

Leave a Reply