Software

ADAudit Plus 4.1 za praćenje i izveštavanje o dešavanjima u aktivnom direktorijumu

Net++ technology je predstavlio novi proizvod iz ManageEngine: ADAudit Plus 4.1 – Web rešenje za praćenje i izveštavanje o dešavanjima u aktivnom direktorijumu.

ADAudit Plus daje novu dimenziju usklađivanju i praćenju. ADAudit olakšava administratorima praćenje i evidentiranje svih promena u Windows aktivnom direktorijumu i omogućava im da utvrde ko je napravio koje promene, kada i odakle. Promene aktivnog direktorijuma, vezane za korisnike, kompjutere, grupame, GPO, OU, polise domena i logon aktivnosti se prate sa centralne web konzole.

Koje informacije se prate?

• User Logon aktivnosti
• Promene u Shared Files/Folder.
• Kreiranje, modifikovanje, brisanje GPO i istorijat tih promena.
• Izmene organizacione jedinice (OU Reports)
• Promene životnog ciklusa korisnika, kompjutera i grupa (Istorijat i informacije o promenama u realnom vremenu)
• Informacije o skorašnjoj logon aktivnosti u Domain Controller-u, Workstation-u ili Member Server-u.
• Promene Domain polise

Ostale bitne karakteristike

• Praćenje aktivnosti korisnika i administratora sa centralne web konzole.
• Praćenje aktivnosti Domain Administrator naloga.
• Dobijanje informacija “ko”, “šta”, “kad” i “gde” o AD promenama.
• Zakazivanje generisanja i slanja izveštaja u željenim intervalima.
• Clean-up i backup obrađenih event log datoteka.
• Korišćenje filtera za pravljenje izveštaja koji pomažu u praćenju bezbednosti i usklađenosti.
• Upozorenja o važnim promenama u aktivnom direktorijumu putem email-a.

30-o dnevna besplata evaluacija dostupno je na http://www.adauditplus.com/download.html

Leave a Reply