Software

Adobe alati za film “Avatar”

James Cameron, reditelj Avatara, koristeći Adobe Creative Suite Production Premium, stvorio je animirani spektakl koji je osvojio gledaoce širom sveta…

Proces stvaranja ovog uzbudljivog virtualnog sveta započeo je sa Photoshopom, kreiranjem likova i okruženja u kojem se nalaze. Uz Photoshop Lightroom organizovane su hiljade fotografija, a zahvaljujući After Effectsu, vrhunskim vizualnim efektima i atraktivnim pokretnim grafičkim sadržajima, reditelj i glumci su uštedeli mnogo vremena stavljajući scene snimljene u studiju u „pravi kontekst“, čime su odmah dobili realnu sliku virtualnog sveta koji su stvarali.

Uz korištenje svih alata iz Production Premium softverskog paketa, važnu ulogu „odigrao“ je i Adobe Connect za komunikaciju i saradnju preko web-a, koji je filmskoj ekipi na različitim destinacijama, u mnogome olakšao i ubrzao kolaboraciju.

Jon Landau, producent Avatara istakao je: „ Jedna od izuzetnih stvari koje Adobe softver omogućava, je da vam pruža sve što je potrebno, kako biste dovršili celi kreativni proces, od samog koncepta do konačnog završetka“

Leave a Reply