Software

Adobe objavio nove alate Flash Platforme

Radni procesi u beta izdanjima obezbeđuju dizajnerima i programerima veću produktivnost

Adobe Systems Incorporated juče je objavila nova unapređenja Adobe® Flash® Platforme – beta izdanja Adobe® Flash® Builder™ 4 (poznat kao Adobe® Flex® Builder), Adobe® Flash® Catalyst™ i Flex 4 okvir otvorenog koda. Adobe Flash Builder je profesionalni razvojni alat koji programerima omogućava razvoj bogatih internet aplikacija (RIA). Adobe Flash Catalyst novi je profesionalni interakcioni dizajnerski alat za brzo kreiranje aplikativnih korisničkih interfejsa bez kodiranja. Alati nude visoko integrisani tok rada, a baziraju se na novom Flex 4 okviru otvorenog koda za gradnju RIA koji će programerima i dizajnerima da omogući lakšu saradnju na projektima. Besplatne beta verzije ovih proizvoda dostupne su na web strani Adobe Labs: http://labs.adobe.com/technologies/flash/.

“Ljudi sad očekuju bogatstvo i jednostavan način korišćenja aplikacija na svojim radnim mestima kakvu su imali u dosadašnjoj svakodnevnoj eksploataciji Weba, ali se kompanije danas suočavaju sa sve oskudniji razvojnim resursima kao i sa nedostatkom vremena za kreiranje intuitivnih aplikacija”, rekao je David Wadhwani, generalni direktor i potpredsednik Platform Business Unit u Adobe. “Novi alati Adobe® Flash® Platforme pomažu da se skraćivanjem vremena za plasiranje zanimljivih aplikacija i sadržaja nedostaci ovog izazova prevaziđu. Upotrebom Adobe Flash Buildera i Flash Catalysta programeri i dizajneri mogu sad produktivnije da sarađuju na stvaranju bogatih doživljaja koja očekuju kako zaposleni, tako i kupci i partneri.”

Jednostavniji pristup razvoju

Adobe Flash Builder 4 bazira se na Flex okviru otvorenog koda i donosi mnoštvo novih i moćnih karakteristika koje pojednostavljuju razvoj RIA. Od pre poznat kao Adobe Flex Builder, novo integrisano razvojno okruženje (IDE) poboljšava osnovnu razvojnu funkcionalnost, pridodaje značajna razvojna obeležja poslovnih (data centric) aplikacija i pojednostavljuje proces rada u dizajnu.

Nove karakteristike programerima omogućavaju korišćenje jednostavnog drag and drop (povuci i spusti) pristupa brzim metodama povezivanja s komponentama korisničkog interfejsa, kao što su interaktivni grafikoni, dijagrami i mreže podataka. Ove karaktristike olakšavaju raščlanjivanje informacionih “skladišta” (silosa) i integraciju poslovnih podataka iz baza podataka i Web usluga u različitim organizacijama. Zahvaljujući tome, preduzeća mogu da grade poslovne aplikacije za instrumentalne ploče, e-trgovinu i samouslužne Web portale što zaposlenima, kupcima i partnerima pojednostavljuje poslovne procese.

“Dolaskom ‘digitalne generacije’ na radno mesto radnici očekuju novi pristup preduzeću, a u sklopu toga žele da poslovne aplikacije koriste onako kako su to inače činili s drugim alatima na Internetu,” kaže Herver Couturier, SAP, izvršni potpredsednik, R&D NetWeaver and Business Objects. “Uvođenje Adobe Flash Platforme, posebno korišćenje Adobe Flash Buildera, omogućilo je SAP-u da kreira bolje korisničke interfejse i interaktivne sadržaje za naše aplikacije sledeće generacije, kao što je novi SAP BusinessObjects Explorer.”

“Komponente korisničkog interfejsa u Adobe Flash Builderu donose programerima ogromnu vrednost. Meni sa širokim dijapazonom komponenti omogućava bržu izradu alata i aplikacija s malo ili nimalo prethodne dizajnerske podrške i uz mnogo manje programiranja.”, kaže Andreas Heim, direktor tehnologije u Smashing Ideas, Inc. “ Zato mogu brže nego ikad da kreiram RIA, a na račun toga možemo da skratimo i prozvodne cikluse“.

Zajednički temelj za dizajn i razvoj

Juče je objavljeno i najnovije izdanje Flex okvira otvorenog koda (open source Flex framework) kojim se programerima i dizajnerima nudi zajednička baza za kreiranje zanimljivih korisničkih doživljaja koji se izvršavaju na Adobe Flash Platformi. Unapređen Flex okvir poboljšava produktivnost i konzistentnost, omogućavajući programerima uvoz funkcionalnog korisničkog interfejsa kreiranog korišćenjem Adobe Flash Catalysta i uz kompletiranje aplikativne logike, a da je pri tome, što je izuzetno važno, očuvan dizajn i raspored korisničkih doživljaja.

Brži dizajn i razvoj

Adobe Flash Catalyst, novi alat u Adobe Flash Platformi, pretvara interakcioni dizajn iz razvojnog zadatka u dizajnersku disciplinu. On dizajnerima omogućava da preoblikuju ilustracije kreirane u Adobe Photoshop® ili Adobe Illustrator® programu u korisnički interfejs, koje, zatim, programeri mogu direktno da koriste za izradu aplikacije ili site-a. Ovaj poboljšani radni proces dizajnerima omogućava da zadrže nadzora nad korisničkim doživljajima, a programeri mogu i dalje da se fokusiraju na osnovnu aplikativnu logiku.

Adobe Flash Catalyst dizajnerima takođe, omogućava da u ranijoj fazi razvojnog procesa razviju i ponove aplikacije na funkcionalnim korisničkim interfejsovima što omogućava ranije dobijanje povratne informacije. Zatim programer uz pomoću Adobe Flash Buildera toj projektnoj datoteci pridružuje funkcionalnost i integraciju sa poslužiteljima i uslugama.

Osim toga, korišćenjem Adobe Flash Catalysta, dizajneri mogu da objave format gotove Flash datoteke (SWF) za prikaz u Web pregledniku. Kružno uređivanje pomoću Adobe® Creative Suite® alata dizajnerima omogućava da uređuju strukturirane delova interakcionog dizajna u svakom momentu čime se povećava produktivnost, a istovremeno se proces dizajna održava u stalnom kretanju.

Leave a Reply