Software

Adobe objavio novi eLearning Suite i Captivate 4 te Technical Communication Suite 2

Novi alati omogućavaju dosad neviđenu produktivnost

Adobe Systems Incorporated danas je objavio Adobe eLearning Suite – novo rešenje za kreiranje bogatih eLearning iskustava koja su dostupna preko Weba, na ličnim  računalima, mobilnim uređajima i preko eLearning management sistema te Adobe Technical Communication Suite 2 – snažan upgrade rešenja za kreiranje, pregledavanje, upravljanje i objavljivanje bogatih tehničkih informacija i obrazovnog sadržaja kroz mnogostruke kanale.

Adobe eLeraning Suite unapređuje produktivnost integrišući novu verziju Adobe Captivate®, Adobe Flash® CS4, Adobe Dreamweaver® CS4,  Adobe Photoshop® CS4 Extended, Adobe Acrobat® Pro, Adobe Presenter 7, Adobe Soundbooth® CS4, Adobe Bridge CS4, Adobe Device Central CS4, kao i eLearning nadopune za Adobe Flash® CS4 i Dreamweaver® CS4. Unapređeni Technical Communication Suite 2 uključuje Adobe FrameMaker® 9, Adobe RoboHelp®  8, Adobe Captivate®  4 pomoću kojih se jednostavno stvara dokumentacija, sistemi pomoći, baze znanja i e-learning kursevi te integrišu 3D modeli, bogati multimedijski sadržaji, animirane demonstracije i simulacije. Novost u Technical Suite-u 4 je Photoshop® CS4, a paket sadrži i Adobe Acrobat® 9 Pro Extended i Adobe Presenter 7.

Adobe Captivate 4, novi pojedinačni softver kao i ključni dio eLearning Suite-a je najnovija verzija eLeraning softvera za stvaranje profesionalnih sadržaja i materijala za učenje koji sadrže simulacije, materijale bazirane na scenarijima , kvizove i bogate multimedijalne sadržaje. Mnoštvo novih karakteristika uključuje objavu pojedinačnih SWF dokumenata, text-to-speech konverziju, alatnu traku za crtanje za jednostavne grafike, unapređene uzorke, prototipove projekata te Microsoft® PowerPoint® radne procese koji omogućavaju importiranje PowerPoint slideova obogaćenih sa zvukom i interaktivnošću. Adobe Captivate 4 čuva Photoshp slojeve koji se zatim mogu individualno da animiraju te podržava objavu PDF-a  i Audio Video Interleave (AVI) radova koji se mogu da se objave  na YouTube-u.

Adobe Captivate Reviewer, nova Adobe® AIRTM aplikacija omogućava prikupljanje komentara od lica koja pregledavaju dokument bez obzira na to koji operativni sistem oni koriste i direktan unos komentara u Adobe Captivate SWF dokument što značajno pojednostavljuje proces pregledavanja. Adobe Captivate takođe omogućava dodavanje individualizovanih tablica  i sadržaja koji se automatski ažuriraju kako učenik prolazi kroz projekt.  Kako bi još unapredili angažman učenika, instruktori mogu da koristite sistemske i prilagođene varijabile kako bi učenicima omogućili personalizovano iskustvo učenja.

Adobe Technical Communication Suite 2 je kompletno rešenje koje omogućava unapređenu produktivnost uz snažnu podršku za stvaranje sadržaja koji se baziraju na postojećim standardima uključujući i podršku za Darwin Information Typing Architecture (DITA) , XML standarda za stvaranje i objavljivanje tehničkih informacija. Technical Communication Suite 2 omogućava stvaranje bogatih sadržaja  i njihovo objavljivanje kroz mnogostruke kanale uključujući XML/HTML, štampu, PDF, WSF, WebHelp, FlashHelp, Microsoft HTML Help, OracleHelp, JavaHelp i Adobe® AIRTM. Takođe povećava efikasnost procesa pregledavanja budući da licu koje pregledava WEB omogućava direktno unošenje komentara iz PDF dokumenata.

Leave a Reply