Software

Adobe Photoshop Lightroom 4

Dostupna je nova verzija softvera za obradu, upravljanje i arhiviranje fotografija, namenjena profesionalcima i entuzijastima. Cenovno pristupačan, Photoshop Lightroom u novoj verziji ide nekoliko koraka dalje. Između ostalog Adobe je u ovoj verziji unapredio algoritme za čitanje file-ova u RAW formatu, izoštravanje i redukciju šuma, opcije za naprednije “spašavanje” pregorelih delova fotografije, uveo pretraživanje fotografija po lokaciji, kao i bolju podršku za organizovanje videa.

Omogućava brzu i jednostavnu obradu i upravljanje kako jednom, tako i celom zbirkom fotografija, a idealan je kako za profesionalce tako i za amaterske fotografe. U poslednjoj verziji unapređeni su alati za oštrinu fotografija i efekat zrnatosti, stavljen je naglasak na atraktivniju prezentaciju fotografija kroz elegantne mogućnosti za štampu, kao i za prikaz slika kroz slajdove uz dodatak muzike ili pak izvoz u obliku videa. Sve to možete učiniti iz jedne brze i intuitivne aplikacije.

Potpuno rešenje za fotografe su Photoshop CS5 i Lightroom 4. Zajedno, Photoshop CS5 i Lightroom 4 pružaju potpuno rešenje za uvoz, upravljanje, obradu i izvoz fotografija.

Leave a Reply