Software

Adobe predstavio LiveCycle Enterprise Suite 2

Mobilni pristup, programi bazirani na Flashu kao i primena “rada u oblacima” (“cloud computing”) za razvoj aplikacija za interakciju sa korisnicima, a koje su vrlo bitne za poslovanje

Adobe Systems Incorporated predstavio je danas Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 2 (ES2), važan programski alat, koji firmama i državnim organima omogućava izradu aplikacija koje doprinose unapređenju interakcija sa korisnicima i biračima putem uređaja i kanala.

Omogućujući značajno unapređenje produktivnosti direktorima IT sektora i direktorima poslovnih aktivnosti, LiveCycle ES2 pruža bogat okvir internetskih aplikacija (RIA) za izradu RIA radnih prostora, koji se mogu prilagođavati korisniku, mobilni pristup i pristup putem stonog računara ključnim aplikacijama i primenu u „cloudu“. Firme sad mogu da integrišu personalizovane doživljaje koje povezuju sa automatizovanim procesima i ugrađenom kolaboracijom u realnom vremenu, u aplikacije usmerene na poboljšanje doživljaja korisnika i produktivnosti zaposlenika.

Adobe LiveCycle ES2 je idealna dopuna našim naporima za automatizaciju poslovnih procesa. Očekujemo da je će ovo najnovije izdanje dovesti do još veće efikasnosti u procesima automatizacije koje utiče na naše zaposlenike, partnere i kupce”, kaže Rainer Hahn, generalni direktor za informacije za telekomunikacione lične usluge u Deutsche Telekom-u. “Adobe LiveCycle ES2 je fleksibilan i jednostavan za korišćenje, omogućuje nam brzu transformaciju nekih od naših najsloženijih poslovnih procesa. Pomaže nam da što efikasnije ostvarujemo naše poslovne ciljeve”.

Adobe LiveCycle ES2 omogućava firmama izradu programskih rešenja koja funkcionišu na način na koji ljudi rade, u formatu na koji su ljudi navikli u privatnom životu, sa društvenim medijima, mobilnim i potrošačkim aplikacijama – to je ključ za stimulisanje poslovanja u današnjoj ekonomiji“, rekao je Rob Tarkoff, viši potpredsednik i generalni direktor Poslovne jedinice za produktivnost poslovanja (Business Productivity Business Unit). “LiveCycle ES2 nudi moćne alate i interfejse kao što su razvoj aplikacija baziranih na modelu, samouslužni RIA okviri i usavršenim autorskim alatom koji organizacijama omogućuje izradu aplikacija koje efikasnije generišu, snimaju i razmenjuju ključne informacije“.

LiveCycle ES2 je sad još više integrisan sa Flash Platform i PDF tehnologijama. On omogućava razvojnim programerima u firmama da kreiraju aplikacije usmerene na korisnika, što je suprotno sa tradicionalnijim, nezgrapnim, na sistem usmerenim aplikacijama koje su korisnici morali da tolerišu. Nova Adobe tehnologija modelisanja aplikacije donosi veću produktivnost programera Adobe® Flex® i LiveCycle te omogućava da efikasnije pišu aplikacije zbog smanjenja količine kodova i pojednostavljivanja integracije podataka i usluge. Sem toga, LiveCycle ES2 plug-in za Adobe® Flash® Builder™ 4 beta omogućava programerima ugradnju više beskonačnih LiveCycle ES2 u aplikaciju koja se bazira na Flex-u. Nadalje, novi Adobe® LiveCycle® Collaboration Service (pre Adobe Flash Collaboration Service), hosted-usluga, daje razvojnim programerima i firmama rešenje koje može da se podešava za jednostavnu gradnju multikorisničke kolaboracije u realnom vremenu u postojeće ili nove RIA. Moćan i fleksibilan okvir ubrzava razvoj i primenu prema korisnicima usmerenih aplikacija.

Novi Adobe® LiveCycle® Mosaic ES2 je kompleksan RIA okvir za brzo povezivanje intuitivnih, personalizovanih i prema aktivnostima usmerenih RIA aplikacija. Programeri mogu postojeće aplikacije u firmi da prošire izlaganjem svoje poslovne logike i korisničkih interfejsa u aplikacione pločice (tiles). Pločice prepoznaju kontekst, delove aplikacije korisničkog interfejsa koje mogu da se spoje kako bi se dobio zajednički pogled koji najbolje odgovara radnim navikama korisnika i njegovim specifičnim potrebama. Korisnici mogu prelaziti sa jednog radnog zadatka na drugi bez gubitka zadatka koji je u toku te mogu da snime radna područja kako bi se kasnije vratili na njih

LiveCycle ES2 ima proširene opcije za učestvovanje u kritičnim poslovnim procesima. Adobe® LiveCycle® Workspace ES2 Mobile nudi pristup LiveCycle ES2 s iPhone, Blackberry™ i Windows™ Mobile uređaja, što korisnicima omogućava rad dok su u pokretu. Adobe® LiveCycle® Launchpad ES2 omogućava jednostavan pristup LiveCycle ES uslugama sa stonog računara. Korisnici mogu jednostavno da koriste „povuci-i-pusti“ (drag-and-drop) interfejs za kreiranje PDF-a ili dodavanje politika za obezbeđenje obrade dokumenata.

Adobe najavljuje i mogućnost da firme – korisnici koriste LiveCycle ES2 kao kompletne upravljane proizvodne primere u Cloudu, uz neprestano praćenje (24 x 7) i podršku od strane Adobea, uključujući i nadgradnje. LiveCycle ES2 unapred konfigurisani (zadani) primeri nalaziće se u računarnom interfejsu Amazon Web Services cloud čime organizacije dobijaju brži put ka primeni i niže troškove posedovanja.

Da bi se još više olakšala primena i skratilo vreme do postizanja vrednosti, Adobe proširuje svoj set Adobe Solution Accelerators. Građeni na LiveCycle ES2, Adobe Solution Accelerators pomažu firmama na početka planiranja projekta i stvaranja prototipa, te skraćuju vreme projektovanja. Pored Account Enrollment Solution Accelerator i Correspondence Management Solution Acceleratora za institucije koje pružaju finansijske usluge, Adobe sad dodaje i Benefits and Services Delivery Solution Accelerator za državne organe; Electronic Submissions Solution Accelerator za organizacije koje se bave biološkim naukama i Human Capital Applications Solution Accelerator za poslovne i državne subjekte. Adobe Solution Accelerators daju metodologije zasnovane na najboljoj praksi, zatim UI i predloške, te izvedbene blokove za kodove za proširenje LiveCycle ES2.

Dostupnost

Očekuje se da će se Adobe LiveCycle ES2 moći da nabavi pre kraja 2009. godine. Očekuje se da će Adobe LiveCycle ES2 cloud deployment biti na raspolaganju početkom 2010. godine. Više informacija o LiveCycle ES2 na: www.adobe.com/livecycle.

Leave a Reply