Software

Akcija suzbijanja prodaje piratskog softvera

Agencija BSA koja se bavi suzbijanjem prometa nelegalnog softvera saopštila je, da je tokom prethodnih nedelja, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije sprovedeno niz akcija uperenih protiv preduzeća koje se bave prodajom računara i u promet stavljaju nelegalne kopije softverskih proizvoda.

U Beogradu i gradovima u unutrašnjosti Srbije pronađeni su računari spremni za isporuku, koji su na sebi imali instaliran piratski softver, kao i instalacioni diskovi sa kojih se piratski softveri instaliraju. Protiv ovih preduzeća biće pokrenuti odgovarajući sudski postupci, a računari sa nelegalnim softverima kao i instalacioni diskovi su oduzeti.

Pored štete koja se, prodajom piratskog softvera, nanosi nosiocima autorskih prava, upotreba nelegalnog softvera predstavlja veliki rizik i za same korisnike računara, ali ima i širi značaj koji se pre svega ogleda u problemima koje izaziva za društvo u celini. Uz neplaćanje naknada za autorska prava i dažbina koje uz to idu ovakav način prometa softvera predstavlja i primer nelojalne konkurencije preduzećima koje uz računare nude legalne softverske proizvode.

Stopa softverske piraterije u Srbiji je tokom 2008. godine iznosila 74% što nas svrstava među države sa najlošijim rezultatima u regionu i može imati jako negativne posledice na proces pridruživanja Evropskoj uniji.

One thought on “Akcija suzbijanja prodaje piratskog softvera

  1. Dragoslav Matic

    Poznat mi je primer firme Controlpoint iz Užica koja se vodi kao partner Microsofta. Prilikom kupovine računara bićete pitani da li želite da kupite Windows. Pošto sam Ubuntu korisnik, tri puta sam odgovorio da ne želim i sva tri puta sam na kupljenom računaru dobio piratsku verziju OS-a. Jednom je to bio XP prof. i dva puta Vista.

Leave a Reply