ms_dynamics_nav
Software

Akcijske cene MS Dynamics NAV licenci

Aktuelna Microsoft kampanja “Give Me 5!” traje do 22.6.2012.

Aktuelna Microsoft kampanja “Give me 5” jedna je od do sada najboljih prilika za nabavku ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV. Odlučite li se za NAV, odlučili ste se ne samo za jedno od globalno najrasprostranjenijih i najmoćnijih integrisanih poslovnih rešenja, već i za u njega inkorporirane planetarno usvojene standarde poslovanja i decenijama brižljivo prikupljani “know-how”.

Dodate li na ovo zvaničnu lokalizaciju, jezičku i zakonodavnu, a naročito punu nadgradnju iste (NPS moduli, verikalna i BI rešenja) modulima i rešenjima, dostupnim samo našim klijentima, raspolagaćete moćnim poslovnim rešenjem koje će vam za dugi niz godina omogućiti punu kontrolu nad kompletnim poslovanjem i procesima i istinsku, komparativnu prednost na tržištu.

Prvih pet korisničkih licenci je tokom trajanja kampanje moguće nabaviti već za 3.000 $, što u slučaju izbora AM (Advanced Management edition) licenci znači uštedu od čak 70 % u odnosu na standardnu cenu.

Leave a Reply