Software

AKORD softver u Euromodusu

nullAKORD softver po prvi put je prešao granice Republike Srbije

Kompanija Euromodus d.o.o. iz Banjaluke, ovlašćeni zastupnik i serviser IVECO vozila, prepoznala je u AKORD-u šansu da doprinese boljoj organizaciji i efikasnosti svog poslovanja. Auto modul u okviru AKORd softvera našao je svoju punu primenu u prodaji i održavanju kamiona.

Projekat je pušten u produkciju sredinom avgusta 2009.godine u poslovnim jedinicama u Bijeljini i Banja Luci. Iplementacija i podešavanje Akord softvera uradjeni su od strane gospođe Duške Bakmaz, sertifikovanog AKORD konsultanta za ovaj region. Sa obzirom da je ovo prvi projekat koji je implementiran van granica Srbije, pojavila se potreba za lokalizacijom AKORD-a za ovaj region.

To je između ostalog podrazumevalo i uvažavanje drugačijih zakonskih normi, kontnog plana, poreskih stopa itd. Zadovoljstvo klijenta u samom startu korišćenja Akorda pokazalo je svu njegovu fleksibilnost i mogućnost lake primene u raznim oblastima poslovanja i na različitim regionima.

Leave a Reply