Razvoj aplikacija · Software

Aktivnosti Regionalnog centra „Red Hat“-a

Regionalni centar „Red Hat“- a za jugoistočnu Evropu ima sedište memadžmenta u Beogradu a razvojni i servisni centar se nalaze u Vršcu. Ovaj regionalni centar obuhvata 11 država i to: Mađarsku, Rumuniju, Slovačku, Bugarsku, Makedoniju, Albaniju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Zoran Purić, direktor Regionalnog centra kaže da je posle vrlo uspešne prolećne promocije Red Hat-a u Vršcu i Beogradu usledio proces organizacionog jačanja i učvršćivanja i obogaćivanja saradnje sa distributerima i partnerima u regionu a preko kojih se vrši prodaja usluga. Realizacija trening programa kod partnera i krajnjih korisnika je jedna od aktivnosti. Napredni partneri moraju da imaju najmanje 2 sertifikovana eksperta. Otvorena je besplatna telefonska linija za telefonsku podršku korisnicima i prodajni konsalting uživo koji se ostvaruje preko telefona, e-maila i Internet servisa. U pripremi je nova usluga korisnicima „telesels“ (prodaja na daljinu) kao prodajna podrška partnerima i krajnjim korisnicima koji će moći da pristupe katalogu prozvoda, bazama podataka i dr.

„Red Hat“ je vodeći svetski ponuđač Linux rešenja koja su zasnovana na otvorenim standardima i veb grafičkim servisima. Korisnici imaju na raspolaganju proizvode: „Rad Hat Enterprise Linux“, „Rad Hat Network“, „Rad Hat Desktop“, „Rad Hat Global Fail System“, „Rad Hat Enterprise Linux 5“ i „Rad Hat Professional Services“.

Svuda u svetu se uočava porast interesovanja za primene „Rad Hat“ proizvoda jer korisnici računaju na korisne efekte kao što su: uštede finansijskih sredstava, visoka raspoloživost elektronskih servisa, pouzdanost sistema i sl.

Leave a Reply