Software

Alati za efikasnost

U novom broju mesečnog magazina PROFIT, Aleksandar Spremić iz Datalab-a predstavio je kampanju konstantne edukacije u pogledu primene ERP-a.

U novom brokju mesečnog magazina PROFIT, Aleksandar Spremić je predstavio kampanju konstantne edukacije u pogledu primene ERP-a. U članku, Aleksandar je objasnio koje su prednosti ERP-a, šta je odlučujuće prilikom kupovine poslovnog softwera i koji su kriterijumi za prvu i drugu kupovinu.

Naveo je da se dobar deo poslovanja preduzeća, zasniva na ovladavanju informacijama. U internet eri, svetska privreda je efikasnija i brža kada je povezana i bazirana na informatičkoj tehnologiji.

“Najveći broj srpskih firmi je pred svojim verovatno najvećim izazovom. Za preživljavanje u hiperkonkurentskom okruženju neće biti dovoljno samo dostizanje evropskih standarda. Biće potrebno iste prebaciti, i na taj način, kompenzovati sve druge negativne specifičnosti lokalnog okruženja.”

Leave a Reply