Software

Aldata G.O.L.D. paket sertifikovan po IBM metodologiji integracije u domenu trgovine na malo

Kompanija „Aldata solušn” (Aldata Solution), globalni dobavljač softverskih rešenja za oblast trgovine na malo i veliko, objavila je da je Aldata G.O.L.D. softverski paket od sada potpuno operativan sa IBM Websphere integracionom i aplikativnim infrastrukturnim softverom. Aldata G.O.L.D. je takođe potpuno prilagođen tehničkim zahtevima IBM okruženja servisno orijentisane arhitekture (SOA) i uvršten u zvaničan namenski katalog ove kompanije: IBM SOA Business Catalog.

Više od 150 zajedničkih klijenata širom sveta – među kojima su i kompanije „Prajs čoper” (Price Chopper), „Smart end fajnal” (Smart & Final), „Elifant farm” (Elephant Pharm), „Junajted supermarkets” (United Supermarkets) i „Neš Finč” (Nash Finch) u Sjedinjenim državama – potvrđuju dugotrajne i uspešne relacije IBM-a i Aldate u opsluživanju sektora trgovine na malo. Ove kompanije se sada još intenzivnije i formalnije povezuju saradnjom u domenu tehnologije, hardvera, usluga i edukacije sa ciljem dodatnog poboljšanja usluga trenutnim i budućim zajedničkim klijentima.

“Aldatina investicija u ‘IBM Websphere’ platformu i servisno orijentisanu arhitekturu obezbeđuje našim zajedničkim klijentima vrhunski srednji sloj tehnološke platforme, koji podržava okosnicu Aldata G.O.L.D. integrisanog paketa aplikacija za trgovinu na malo”, izjavio je tom prilikom Alan Dejvis (Allan Davies), marketing direktor kompanije Aldata. “Ovaj potez novim korisnicima olakšava da integrišu G.O.L.D. rešenje sa svojim administrativnim aplikacijama, poput finansijskih i kadrovskih (HR) rešenja, a postojećim korisnicima da prilagode ili promene svoje integracije kako se njihov biznis menja.”

Aldata snabdeva vodeće svetske trgovine na malo i veliko sistemima koji upravljaju jezgrom njihovog poslovanja, omogućavajući im detaljan uvid i optimizaciju kompletnog lanca snabdevanja, od dobavljača do kupaca. Aldata G.O.L.D. obezbeđuje objedinjenu maloprodajnu arhitekturu uz pomoć mnogobrojnih modula koji mogu da se implementiraju brzo i postepeno kako bi odgovorili upravo na faktore koji najviše ograničavaju poslovanje kompanija. Pomenuti moduli obuhvataju: upravljanje glavnim podacima, prognoziranje i popunu, logistiku i distribuciju, skladištenje i promociju, upravljanje dobavljačima i narudžbinama, plus marketinške i sisteme lojalnosti.

Kompanija je takođe uspešno sprovela validaciju Aldata G.O.L.D. paketa za IBM metodologiju, sistem integracije maloprodaje. IBM metodologija, sistem za integraciju u maloprodaji (Retail Integration Framework) podržava otvorene standarde, kroz organizacije koje uključuju i: “Asocijaciju za standarde tehnologije za maloprodaju” (Association for Retail Technology Standards – ARTS), “Standarde integrisanja grupe otvorenih aplikacija” (Open Application Group Integration -OAGIS) i “Globalne standarde” (Global Standards – GS1) – da podstakne komunikacije između servisa, izvora informacija, i poslovnih procesa, čineći prodavnice i maloprodajno preduzeće jednom skladnom celinom umesto izolovanim, nepovezanim ostrvima.

Inicijativa IBM okvira za integraciju maloprodaje (Retail Integration Framework) povezuje dobavljače softvera nezavisnog od platforme, koji nude proverena rešenja projektovana i kreirana za industriju trgovine na malo. U okviru ove inicijative, IBM sarađuje sa nekoliko IBM “biznis-partnera” pri vrednovanju rešenja koja zadovoljavaju rigorozne zadatke sledeće generacije okruženja trgovina, baziranih na otvorenim standardima.
“Saradnja dveju kompanija na integrisanju Aldata G.O.L.D. rešenja sa postojećim korporativnim sistemima omogućava korisnicima da postanu agilniji i maksimizuju postojeće investicije u tehnologiju,” dodao je Alan Dejvis. “Validacija Aldata rešenja u okviru IBM inicijative za integraciju maloprodaje takođe znači da, novi zajednički Aldata-IBM korisnici mogu da računaju na brzu i efikasnu G.O.L.D. implementaciju”, zaključio je Dejvis.

Leave a Reply