Software

Aldata G.O.L.D. softver za maloprodaju može uspešno da se integriše sa Oracle rešenjima

Komplementarnost rešenja trgovinama na malo otvara više mogućnosti za ostvarivanje boljih performansi u srednjem sloju sistema

Kompanija Aldata Solution, vodeći dobavljač softverskih rešenja u oblasti trgovine na malo, danas je objavila da je uspešno sprovela više testova za zvanično registrovanje performansi sistema sa kompanijom Oracle, koji su potvrdili da Aldata G.O.L.D. paket za maloprodaju može uspešno da se integriše sa rešenjima Oracle Fusion Middleware portfolija i da se koristi sa Oracle Real Application Clusters (RAC) bazom podataka. Ovi testovi takođe doprinose snaženju partnerstva kompanija Aldata i Oracle, koje postoji već 18 godina, u pružanju podrške za više od 250 klijenata u više od 20.000 gradova.

Potvrdom da Aldata G.O.L.D. moduli za trgovinu na malo mogu uspešno da se integrišu korišćenjem „Oracle J2EE Fusion Middleware” familije proizvoda i ponovnim dokazom činjenice da poslednja verzija Aldata G.O.L.D. paketa može u potpunosti da se optimizuje na RAC tehnologiji, dobijeni rezultati testova performansi demonstriraju visok nivo komplementarnosti između Aldata G.O.L.D. i Oracle tehnologije.

„Naša duga saradnja i investicije sa Oracle-om kao dobavljačem baza podataka za Aldatine klijente je pojačana ovim poslednjim rezultatima integracije,” rekao je Alan Dejvis (Allan Davies), direktor marketinga kompanije Aldata. „Postizanje maksimuma performansi baze podataka i integracija sa drugim aplikacijama su ključni zahtevi naših klijenata iz domena maloprodaje.”

Aldata snabdeva svetske lidere u maloprodaji i veleprodaji sistemima koji upravljaju jezgrom njihovog poslovanja, omogućavajući im detaljan uvid u kompletan lanac snabdevanja od dobavljača do korisnika i njegovu optimizaciju. Aldata G.O.L.D. obezbeđuje objedinjenu  arhitekturu maloprodaje višestrukim softverskim modulima koji mogu biti implementirani fazno, sa brzim povraćajem investicije (ROI). Aplikacije uključuju: upravljanje glavnim podacima, prognoze i popunu, logistiku i distribuciju, prodavnice i trgovanje, upravljanje dobavljačima i narudžbinama, kao i sisteme lojalnosti i marketing sisteme.

„Aldata 100% Retail-Wholesale”

Svih 100% resursa u Aldati posvećeno je unapređenju poslovanja u oblastima maloprodaje i veleprodaje, trgovini na malo i veliko. Svojim korisnicima isporučujemo savremena, fleksibilna i integrisana softverska rešenja namenski projektovana da unaprede produktivnost, performanse i profitabilnost. Sa preko 24.000 uspešnih instalacija u 52 zemlje sveta, u tipovima prodavnica od kioska do hipermarketa, sa više od 480 aktivnih skladišta i korisnika sa od 5 do 5.000 prodajnih objekata, neprekidno isporučujemo alate za unapređenje biznisa maloprodaje i veleprodaje. „Aldata Solution” je javna kompanija koja se kotira na helsinškoj berzi NASDAQ OMX Helsinki pod oznakom ALD1V.

Leave a Reply