Software

Aldata osavremenjuje evropske lance maloprodaje

ALDATA POMAŽE OKANOVOM „SIMPLI MARKETU“ DA ISPORUČI „SVEŽE SA PIJACE“ PROIZVODE POMOĆU AUTOMATIZOVANE POPUNE I KONTROLE ZALIHA U REALNOM VREMENU

Specijalizovani proizvođač softvera za maloprodaju, kompanija Aldata, uvela je svoj G.O.L.D. paket za optimizaciju u maloprodaji u novopokrenuti lanac samoposluga Okana („Auchan“), „Simpli market“ („Simply Market“) u Francuskoj. Novi lanac je oformljen spajanjem Okanovog ATAC-a i Simpli marketa. Oko 300 prodavnica Simpli marketa je opremljeno paketom „Automatizovane popune prodavnice“ kao i ručnim računarima (PDA) za upravljanje zalihama u realnom vremenu na mestu prodaje.

Okan grupa je već donela odluku da sve svoje prodavnice opremi Aldatinim G.O.L.D. softverskim paketom, čime se nastavlja projekt integracije celog sistema započet još 2005. godine.

Novi sistem omogućava unutar svake prodavnice upravljanje svim proizvodima sve do nivoa pojedinačnog komada. Omogućava uvid u prodaju svakog proizvoda u realnom vremenu, što olakšava kontrolu optimalne količine proizvoda na policama i izbegava nepotrebno prebrojavanje. Pored toga, pošto su „Simpli market“ prodavnice opremljene i Aldatinim paketima „Upravljanje glavnim podacima“ (Master Data Management) i „Kontrola faktura i centralna nabavka“ (Invoice maching and central purchasing), koji zajedno daju pravovremeni uvid u transakcije sa snabdevačima, to dramatično povećava efikasnost nabavljanja. Aldata G.O.L.D. paket funkcioniše i u dva od šest skladišta ovog maloprodajnog lanca.
„Rešili smo da, korišćenjem mobilnih terminala, pomerimo upravljanje zalihama iz kancelarija u samu prodavnicu, dole do nivoa poslovođa odeljenja u svakoj radnji. Uspeli smo da osposobimo više od 3.000 zaposlenih da rade na taj način, i dosadašnje reakcije su ekstremno pozitivne. Ova aplikacija, potpomognuta automatizovanom obnovom zaliha, je ključ koji nam pomaže da ispunimo obećanje dato našim kupcima da im isporučujemo sveže proizvode po konstantno niskim cenama,“ rekli su u Simpli Marketu.

Prema rečima Dominika Šambasa (Dominique Chambas), direktora Aldatinog G.O.L.D. generalnog poslovanja (G.O.L.D. General Business): „Ovaj projekt je dobar primer koji pokazuje Aldatinu sposobnost da blisko sarađuje sa svojim klijentima. Naša velika stručnost u oblasti maloprodaje omogućila nam je da radimo sa Simpli marketom na optimizaciji ključnih procesa u njihovom lancu snabdevanja.“

Leave a Reply