Događaji · Software

Algotech na međunarodnoj CRM konferenciji

Algotech Srbija je bio sponzor četvrte CRM konferencije koja je održana 12. maja u Hotelu Zira u Beogradu. Glavna tema konferencije je bila kako upravljati odnosima sa klijentima u cilju povećanja njihovog zadovoljstva i stvaranja lojalnih korisnika kao osnove za dugoročno uspešno poslovanje firme.

CRM je proces ili metodologija koja se koristi pri proučavanju potreba i ponašanja potrošača u cilju razvijanja jačih odnosa sa njima, čime se povećava lojalnost klijenata, ali i profit kompanije. Pozitivno iskustvo klijenta i CRM su postali nezamenljivi deo savremene poslovne prakse. Uslovi koje je nametnula svetska finansijska kriza zahtevaju više napora kompanije da bi se održale i unapredile veze sa klijentima, jer su oni ti koji generišu profit i stoga imaju najznačajniju ulogu u očuvanju poslovanja u postojećim tržišnim uslovima.

Klijent je, više nego ikada, važan deo poslovne strategije i ključni faktor reorganizacije poslovnih procesa. Poslovanje vođeno potrebama klijenata postaje osnovni faktor za uspeh na tržištu u periodu koji dolazi. Otuda je i značaj implementacije CRM-a izuzetan jer on smanjuje troškove i povećava profitabilnost gradeći lojalnost klijenata, ali i povećava brzinu donošenja odluka, uz dostupne, centralizovane i ažurne informacije.

Leave a Reply