Software

Alibre Design i Alibre CAM moćna CAD/CAM rešenja

Na našem tržištu su od početka decembra dostupna dva profesionalna 3D CAD/CAM alata američke kompanije Alibre Inc. – Alibre Design i Alibre CAM, u zastupništvu firme Limis.

Alibre Design i Alibre CAM spadaju u grupu alata prvenstveno namenjenu upotrebi u industriji, ali se mogu koristiti i kao amaterski alati pri projektovanju mašina, uređaja i alata, kreiranju 3D modela, analizi međusobnih uticaja delova sklopa, optimizaciji proizvodnog procesa, generisanju CNC kodova, izradi projektne dokumentacije…

Programi su dostupni u nekoliko verzija – od Personal Edition (PE) verzije po ceni od 99 € namenjene hobistima, preko Standard i Professional verzije, pa do Expert verzije namenjene profesionalnim korisnicima koji imaju potrebu za moćnim, jednostavnim i veoma pristupačnim alatom, koji je u stanju da odgovori svakom izazovu.

Leave a Reply