Software

AMD predstavio softver za optimizaciju aplikacija za OpenCL standarde

AMD je danas objavio novi set softverskih razvojnih alata i rešenja kako bi omogućio programerima da oprimizuju njihove aplikacije za OpenCL™ standarde. Ovi napredni alati čine osnovu softverskim kompanijama za realizaciju punog potencijala AMD Fusion Familje Akcelerisanih Procesorskih Jedinica (APU-ova), koristeći kombinovanu računarsku snagu AMD-ovih visoko performansnih CPU-ova i GPU-ova širom velikog niza heterogenih računarskih platformi. Kao rezultat programeri mogu doneti u život inovativna iskustva poput HD videa, 3D igranja, video konferencija i intuitivnih korsničkih interfejsa, kako bi istinski njihove aplikacije učinili različitim na tržištu.

“AMD blisko sarađuje sa programeskom zajednicom kako bi im učinili lakšim pružanje heterogenog računarstva korisnicima, omogućavajući narednu generaciju sistemskih karakteristika poput živopisnog video prikaza, superračunarski-nalik performansi i unapređenog trajanja baterije,” kaže Mandžu Hedždi (Manju Hegde), korporativni predsednik, AMD Fusion Iskustvo Programa. “Naši napredni razvojni alati i rešenja omogućavaju novu eru paralelnog programiranja koje je bazirano na industriskim stanarardima i fokusirano na isporučivanju inovativnih korisničkih iskustava koja se prostiru duž različitih računarskih formi izrade.”

U novoj ponudi se nalazi i gDEBugger™ proizvod koji je kreiran od strane AMD-ovog novog istraživačkog centra iz Izraela, baziranog na AMD-ovoj akvziciji početničke kompanije Graphic Remedy, Oktobra 2010. gDEBugger je napredni OpenCL i OpenGL debager, profajler i memoriski analizator. Nova verzija AMD gDEBugger-a programerima pruža mogućnost popravljanja grešaka u OpenCL jezgrima pokretanim na AMD GPU-ovima, i prolazak kroz njihov izvorni kod dok se pregledaju podaci i promenljive jezgra. Ovaj proizvod, koji je dizajniran kao nadogradnja za Microsoft Visual Studio®, uključuje sve prethodne gDEBugger-ove opcije i sposobnosti.

Dodatna razvojna rešenja uključuju i Paralelnih Puteva Analizator (PPA), Globalnu Memoriju za Akceleratore (GMAC) i alat za Upravljanje Zadacima, koji su razvijeni od strane Multicoreware-a, a u saradnji sa AMD-om. Ovi novi alati i rešenja, očekuje se da će biti dostupni u Beta verziji tokom trećeg kvartala ove godine, a dizajnirani su da učine OpenCL GPU razvoj lakšim i efikasnijim.
· Paralelnih Puteva Analizator (PPA) je napredni alat za profilisanje pri razvoju aplikacija kojim se optimizuje opterećenje i GPU-a i CPU-a. PPA vizuelizuje prenos podataka i izvršavanje jezgra, identifikuje širom sistema kritične puteve i locira zavisnosti među podacima.

· Globalna Memorija za Akceleratore (GMAC) API pruža radni okvir pomoću kog programer može kreirati aplikacije koje se oslanjaju na ogromne računarske sposobnosti OpenCL-a, ali bez unapred potrebnog eksplicitnog upravljanja višebrojnim baferima širom različitih prostora GPU-a i CPU-a.

· API za Upravljanje Zadacima pruža radni kovir za upravljanje računskim zadacima u heterogenom više-jezgrenom okruženju. OpenCL jezgra se mogu automatski planirati za izvršavanje u slobodnom i zadacima-prikladnom uređaju, pružajući dinamičan balans opterećenja, optimizujući korišćenje dostupnih računarskih resursa i uklanjajući breme eksplicitnog planiranja upravljanja.

Novi alati proširuju AMD-ovu robusnu liniju razvojnih rešenja koja su javno dostupna na AMD Developer Central vebsajtu, uključujući softverske razvojne pakete, biblioteke, kompajlere veb seminare i edukativnu podršku. Dodatno, programeri će biti u prilici da više nauče o AMD-ovom obimnom skupu softverskih razvojnih alata i rešenja na AMD Fusion Razvojnom Samitu koji se održava ove nedelje u Belevu, Vašington. Učesnici samita će biti u prilici da se uključe u interaktivne seminare i praktične laboratorije kako bi produbili njihovo znanje o naprednom CPU i GPU programiranju.

Leave a Reply