Software

AMD sarađuje sa Autodesk-om kako bi olakšao programiranje

Danas je na SIGGRAPH 2011AMD najavio podršku, otvorenog-koda, Bullet Physics i OpenCL industrijskim standardima u najnovijoj verziji vodeće industrijske aplikacije. U saradnji sa AMD-om, Autodesk je uključio novi Bullet Physics plagin, baziran na OpenCL standardu, u svoj Autodesk Maya 2012 softverski Napredni Pretplatni Paket.

Sada će u Maya softveru,  proizvođači igara i 3D umetnici imati pristup novoim kreativnim sposobnostima koje će im pomoći u kreiranju interaktivnih simulacija tkanine na nizu raznih radnih stanica i PC-ja, uključujući i one bazirane na AMD FireProprofesionalnim grafičkim karticama i AMD procesorima. AMD i Autodesk su prvi put javno demonstrirali Bullet Physics plagin tehnologiju na Game Developers Konferenciji, ranije tokom ove godine. Na SIGGRAPH-u, demonstracije će biti prikazane na AMD-ovim najnovijim profesionalnim graičkim karticama.

Kao dugogodišnji pristalica industriskih standarda, AMD blisko sarađuje sa vodećim softverskim kompanijama na optimizaciji njihovih aplikacija, baziranoj na otvorenim platformama, i takođe pruža računarsku moć GPU-a omogućenu AMD (APP) tehnologijom. Donošenje moći GPU izračunavanja i Bullet Physics simulacija u svet kreiranja 3D sadržaja omogućava kreatorima računarski-generisane (CG) grafike da stvore novi nivo realističnosti.

“Mi smo posvećeni da kreatorima CG sadržaja pružimo rešenja visokih performansi i da im pomognemo u realizovanju njihove kreativnosti na platnu,” kaže Rob Hofman (Rob Hoffmann), visoki proizvodni menadžer, u Autodesk Media & Entertainment. “Bullet Physics plagin će otvoriti Maya 2012 softveru korišćenje vise različitih hardverskih opcija i uvešće OpenCL programerski interfejs, koji će pomoći u smanjenju vremena CG razvoja i omogućiće veći vuzuelni doživljaj za krajnjeg korisnika.”

“Mi smo pobornici industriskih standard poput OpenCL-a i Bullet Phisics-a, zato što oni mogu značajno uprostiti programiranje i zato što uklanjaju barijere stvorene vlasničkim tehnologijama koje mogu da ograniče umetničku kreativnost,” kaže Sendip Gupte (Sandeep Gupte), generalni menadžer, AMD Profesionalne Grafike. “Sa novim Bullet Physics plaginom za Maya 2012, kreatori CG sadržaja moći će fokusirati svoje vreme i energiju na stvaranje realističnih sadržaja i sjajnih vizuelnih efekata u novim, inovativnim, igrama i filmovima.”

SIGGRAPH, vodeće dešavanje u računarskoj grafici i interaktivnim tehnologijama, održava se u Vankuver Konferencijskom Centru u Vankuveru, Britanska Kolumbija, od 9. do 11. Avgusta.

Leave a Reply