Software

Antegra uvodi novi core bankarski sistem u Vakufskoj banci

Novi bankarski BI core sistem u Vakufskoj banci

Ibis i Antegra, članice Asseco SEE, potpisale su 26. juna, 2009. godine ugovor sa Vakufskom bankom DD Sarajevo o implementaciji i instalaciji bankarskog sistema Bi.

Za implementaciju su predviđenu moduli: Core & Administration, Corporate Loans and Deposits, Domestic Payment operations, International payment operations, Accounting – General Ledger, Retail operations, Payment Cards, e Banking, Fixed assets and Inventory, Credit bureau, Standing Order, Reporting – internal and for Central bank, Invoices, Anti money Laundering.

Povodom projekta, predstavnici banke su izjavili: „Nakon sveobuhvatne analize, pregleda i testiranja nekoliko ponuđenih softvera, Vakufska banka dd Sarajevo odlučila se za implementaciju i ugradnju novog core softvera BI – sistem, proizvođača Antegra doo Beograd, putem IBIS Ad. Banjaluka. Odabrano softversko rešenje u značajnoj meri zadovoljava potrebe i postavljene zahtjeve Banke. BI-sistem, kao savremena alatka, omogućiće Banci da poboljša usluge klijentima kroz efikasnije interno poslovanje. Takođe, softver nudi raznovrsne mogućnosti za razvoj novih proizvoda koji odgovaraju dolazećim modernim potrebama klijenata. Prednost BI-sistema je što obezbeđuje podršku rukovođenju kroz sadržajnije izveštavanje, kako za interne potrebe tako i za potrebe eksternih supervizora i partnera, te vlasnika (deoničara) banke. Usaglašavanje sa zakonima i regulativama, kao i sa preporukama Basel II, je još jedan od razloga zbog kojih se Banka odlučila za BI – sistem.“

Projekat je podeljen u 16 faza, a prva koja se tiče Data migration počinje 01.07.2009. Planirani rok za završetak celog projekta je januar 2010.

Leave a Reply