Software

Antipiraterija i unapređenje sprovođenja prava intelektualne svojine

U organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, a u cilju obuke predstavnika institucija za sprovođenje prava iz oblasti intelektualne svojine, u petak 8. oktobra će se u Beogradu održati radionica kojom će se ozvaničiti početak obuke za predstavnike institucija za sprovođenje prava u Srbiji – sudova i tužilaštava, policije, tržišne inspekcije i carine.

Seminar predstavlja zvaničan početak planske, sistematske edukacije koja će se kontinuirano sprovoditi u narednom periodu. Projekat, kojim rukovodi Evropska unija, a implementira Evropski zavod za patente, sprovodi se sa ciljem obučavanja predstavnika ovih institucija za oblast intelektualne svojine, čime će se poboljšati sprovođenje prava intelektualne svojine u celini. U okviru radionice biće potpisan Memorandum o razumevanju između Zavoda za intelektualnu svojinu i Pravosudne akademije, kojim će se regulisati obuka sudija i tužilaca.

Povodom skupa direktorka ZIS-a, Branka Totić je izjavila:
“Piraterija i krivotvorenje nanose ogromnu štetu proizvođačima originalne robe, autorima, izvođačima, filmskim i muzičkim producentima. Krivotvoreni lekovi i rezervni delovi za vozila predstavljaju direktnu pretnju za zdravlje i bezbednost ljudi. Za efikasno suzbijanje piraterije i krivotvorenja veoma je značajna dobra obučenost i specijalizacija upravnih i sudskih organa, kao i njihova saradnja i koordinacija akcija. Zavod za intelektualnu svojinu je inicirao partnerstvo sa Pravosudnom akademijom koje ima za cilj da razvije dugoročnu saradnju u organizovanju programa obuke iz oblasti intelektualne svojine. Ovo partnerstvo će biti ozvaničeno 8. oktobra u Edukativno-informativnom centru Zavoda za intelektualnu svojinu potpisivanjem Memoranduma o razumevanju od strane predstavnika Zavoda i Pravosudne akademije.”

Leave a Reply