Software

Aplikacije kontakt centara olakšaće rad turističkim agencijama

Integracije aplikacija doprinose povećanju produktivnosti agenata, smanjenju troškova, povećanju motivisanosti zaposlenih, zadovoljstvu klijenata i povećavanju profitabilnosti putem uvećanja lojalnosti klijenata

Danas je održana prezentacija kompanija PSTech i Cisco® u vezi sa aplikacijama kontakt centara namenjenim turističkim agencijama. Aplikacije mogu da se primene u radu kompanije bilo koje delatnosti koji zahteva pružanje informacija putem telefonana, a na prezentaciji je predstavljen način upotrebe prilagođen poslovanju turističkih agencija.

Kompanija PSTech (Power Symbol Technology) je domaća kompanija koja od 2001. godine radi kao deo razvojnog tima na dizajnu, razvoju i automatskom testiranju Cisco® Unified Communication grupe proizvoda. Nagrada „Izvoznik godine 2006.” koju su dobili od agencije SIEPA u kategoriji malih i srednjih preduzeća, potvrđuje činjenicu da je izvršen transfer znanja lokalne kompanije prema globalnom Cisco-u koristeći Cisco® platformu i otvorenu naprednu tehnologiju.

Pokrenuli su program treninga kao deo Cisco® UC Applications promocije u centralnoj i istočnoj Evropi. Cisco® zaposleni i njihovi partneri su u mogućnosti da nauče kako da instaliraju i konfigurišu UC proizvode i na taj način obezbede kvalitetnu implementaciju ovih naprednih rešenja kod korisnika.

Ove kompanije, integrisale su Cisco® Unified Contact Express i SugarCRM (Costumer Relationship Management) aplikaciju i na samoj prezentaciji demonstrirano je rešenje i prednosti upotrebe ovakve integracije. Ta integracija maksimizira efikasnost samog kontakt centra i CRM-a, doprinosi povećanju produktivnosti agenata, smanjenju troškova, povećanju motivisanosti zaposlenih, zadovoljstvu klijenata i povećavanje profitabilnosti putem uvećanja lojalnosti klijenata.

Na demonstraciji su prikazane funkcionalnosti aplikacija: Identifikacija klijenta na osnovu broja telefona ili na osnovu ličnog broja , “Pop-up screen” sa podacima o klijentu ( prosečno štedi 15 sekundi po transakciji), evaluacija važnosti klijenta na osnovu podataka iz CRM-a i prioritizacija poziva na osnovu ove informacije, “Self registration”, “Click-to-call”, “Customer self service” i “Customer loyalty” program. Predstavljeni su i benefiti integracije sa drugim Cisco® proizvodima poput Meeting Place-a.

Leave a Reply