Software

“APOLLO WEB PUBLISHER” u maloprodajama firme “Cumberland Farms”

Softver za planiranje prostora omogućava maloprodajama da smanje rizik i ostvare brz povraćaj investicije

Kompanija Aldata Solution globalni dobavljač softverskih rešenja za oblast trgovine na malo i veliko, objavila je da je „Kamberlend farms” (Cumberland Farms, Inc.) najveći lanac prodavnica i benzinskih pumpi na severoistoku Amerike, kupio Aldatin softver „Apollo Web Publisher”, centralizovanu „merčendajzing” platformu za planiranje prostora u maloprodaji. Ovaj lanac trgovina na malo sa oko 1.000 objekata i 7.000 zaposlenih, koristiće „Web Publisher” za upravljanje i distribuciju planograma (POG), izveštaja i informacija u vezi sa metodama promocije roba u svakom svom maloprodajnom objektu i time obezbediti bolje prilagođavanje asortimana kupcu i bolje „merčendajzing strategije”. Apolo je od nedavno poslovna jedinica kompanije Aldata Solution.

„’Apollo Web Publisher’ omogućava nam da brže reagujemo na trendove u kupovnim navikama naših korisnika, i da prilagodimo svoje asortimane njihovim potrebama,” kaže Ari Haseotes, predsednik i izvršni direktor kompanije „Kamberlend farms”. „Praksa merčendajzinga usmerenog na korisnika pomaže nam da time svakodnevno pružamo realnu vrednost korisnicima.”

Ovo rešenje omogućava organizacijama da upravljaju i distribuiraju planograme svim nivoima  preduzeća odgovornim za merčendajzing, kao i uvođenje novih proizvoda preko Interneta. Prodavnice, timovi izvršilaca na terenu i dobavljači, primaće merčendajzing informacije momentalno, što će povećati produktivnost, profitabilnost i usklađenost merčendajzinga.

Korišćenje „Apollo Web Publisher” rešenja vodi do:
• uklanjanja proizvoda koji kupci više ne kupuju, zasnovanog na de-selekciji prouzrokovanoj realnom ekonomijom;
• sposobnosti trgovina da prilagode asortimane potrebama kupaca koji su osetljivi na cene i dostignu potreban nivo usredsređenosti na kupce;
• eliminacije vremena, troškova i potencijalnih grešaka korisnika u domenu masovnog štampanja i slanja poštom merčendajzing informacija.

„Fundamentalno, ‘Apolo veb pablišer’ je namenjen smanjivanju troškova i održavanju zadovoljstva kupaca osetljivih na cenu”, objašnjava Šon Bosons (Shaun Bossons), stariji potpredsednik kompanije Aldata, Apolo grupe rešenja. „U kompaniji ‘Kamberlend farms’, ovo rešenje će povećati nivo usaglašenosti i efikasnosti u radnjama, obezbeđujući da svaka polica u svakoj prodavnici ima prave proizvode po pravoj ceni kako bi se kupci stalno vraćali po još.”

Leave a Reply