Software

ArchiCAD 13 najava

ArchiCAD 13 modernizuje BIM saradnju sa aktivnim rešenjem za timski rad nove, sledeće generacije bazirane na BIM serveru. ArchiCAD 13 takođe donosi unapređenja produktivnosti važna za izvršenje zadatka da bi još više usavršio svoj najbolji BIM dizajn i protok informacija, dokumentacije pri radu.

ArchiCAD 13 uvodi GRAPHISOFT BIM Server – prvo rešenje te vrste za timsku saradnju baziranu na modelu. Tehnologija prvog industrijskog Delta Servera smanjuje saobraćaj u mrezi na minimum a razmena podataka je trenutna i tačna, kako unutar kancelarije/firme tako i na Internetu.

Značajna unapređenja produktivnosti ArchiCAD 13-ce pružaju korisnicima, najbolji u klasi, dizajn baziran na modelu i protok informacija/dokumentacije pri radu. Sa svojom 64-bit podrškom na PC platformi u kombinaciji sa Multiprocessor podrškom, ArchiCAD 13 postaje najmoćnije BIM rešenje za arhitekte.

Leave a Reply