Software

ARCHline.XP 2008– nova dimenzija projektovanja

Na našem tržištu se pojavio novi CAD alat za arhitekturu i građevinarstvo – CadLine ARCHline.XP 2008.

ARCHline.XP-a je nastao 1991. godine za potrebe rekonstrukcije postojećih zgrada, prvenstveno u Italiji, koja je jedno od CadLine-ovih najvećih tržišta. Vremenom, ARCHline je prerastao u kompletan CAD/BIM alat namenjen izradi kompletne projekatne dokumentacije – od izrade idejnih rešenja, modeliranja konstrukcija, fotorealistične vizuelizacije, izrade urbanističkih planova, preko elaborata rekonstrukcija i fotogrametrije do izrade predmera i predračuna.

 ARCHline.XP predstavlja hibrid filozofija ArchiCAD-a i AutoCAD-a – poseduje klasične BIM alate poput zidova, tavanica, stepeništa, krovnih konstrukcija, automatsko generisanje preseka i fasada, ali i polilinije, linije, lukove, kružnice, lukove koji uz komandnu liniju i prečice za tastaturu daju osećaj da se korisnik nalazi u AutoCADu.

Podržan je uvoz crteža u DWG formatu, 3DS objekata i SketchUp modela i izvoz u AutoCAD, 3D Studio, ARCHline.XP Render Studio, Cinema4D, ArtLantis, LightScape.

U aktuelnoj verziji ARCHline.XP-a je lokalizovan samo predmer i predračun, a za početak sledeće godine je najavljena kompletna lokalizacija programa.

Pored komercijalne verzije, postoji i edukativna verzija namenjena studentima, koja je besplatna za korišćenje.

Studentska verzija se može skinuti sa adrese: http://www.archlinexp.com/downloads/student , a više o programu ARCHline.XP 2008 kao i pregled njegovih mogućnosti možete videti na web stranici kompanije LIMIS doo, autorizovanog CadLine distributera za Srbiju: http://www.limis.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=83

Leave a Reply