Software

ASEPA Correspondence Management – softver za upravljanje dokumentima u javnom sektoru

Na 17. godišnjoj IS DOS e-Government konferenciji posvećenoj informacionim sistemima državnih organa Republike Srbije, kompanija Aseko SEE (Asseco SEE, jedna od najvećih ICT kompanija u Evropi i regionalni lider u izradi softvera za bankarski sektor i javnu upravu, predstavila je jedinstveno domaće softversko rešenje za e-upravu ASEPA Correspondence Management koje je dobitnik međunarodnog priznanja u Las Vegasu za najinovativniji  softver za upravljanje dokumentima u javnom sektoru.

 

„Softversko rešenje ASEPA CM omogućava uvođenje elektronske uprave u rad državnih institucija, što znači niže trošokove, veću efikasnost i transparentnost, a njegova primenamoguća je u svim organima lokalne i državne uprave. Kada govorimo o sveobuhvatnosti rešenja, najbolji primer je činjenica da se ono može upotrebljavati u sistemima za izdavanje građevinskih dozvola, ali i  sistemima za inspekcije,“ rekao je Marko Mandić, menadžer sektora CAS Aseko SEE Srbija i dodao „Da bismo razvili efikasno softversko rešenje za elektronsko upravljanje dokumentima u javnom sektoru, morali smo da pratimo najsavremenije globalne prakse u ovoj oblasti, ali i da prepoznamo realne potrebe i zahteve na lokalnom nivou. Posebnu pažnju posvetili smo prilagođavanju standardima koji se primenjuju u Evropskoj uniji, imajući u vidu da se Srbija nalazi u procesu evropskih integracija.“

aseko

Rešenje ASEPA Correspondence Management omogućava svim korisnicima brzo i jednostavno pristupanje svim uslugama putem interneta, dok je komunikacija sa institucijom javnog sektora olakšana. Radni procesi su u potpunosti automatizovani i zahtevaju manje ljudskog rada, a samim tim su i jeftiniji, uz istovremeno podizanje obima i klvaliteta usluge. Efikasnost i bezbednost čuvanja dokumenata takođe su značajno povećani upotrebom ovog rešenja. Rešenje ASEPA CM u potpunosti je usklađeno sa principima e-države, čiji su glavni ciljevi brže i efikasnije funkcionisanje javne uprave.

 

Konferencija IS DOS, koju organizuje Informaciono društvo Srbije u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, okuplja oko 200 učesnika, predstavnika ministarstava, predstavnika organa javne uprave i lokalne samouprave, menadžera i zaposlenih u kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom e-government sistema, u informatičkom i telekomunikacionom sektoru.

Leave a Reply